Logo współpracowników

Zapalona lampa oliwna oraz Krzyż stanowią Logo Stowarzyszenia współpracowników Opus Dei: Ten znak odzwierciedla ich misje w Opus Dei.

Współpracownicy Opus Dei stanowią stowarzyszenie zjednoczone z Dziełem, i choć nie są członkami Opus Dei uczestniczą na przeróżne sposoby w jego inicjatywach apostolskich. Na całym świecie pomagają Dziełu swoją modlitwą, umartwieniami, pracą zawodową a także finansowo.

Logo współpracowników odzwierciedla ich misję: Krzyż, który mają za zadanie umieścić w samym sercu świata, oraz zapalona lampa oliwna – podobna do tych używanych w katakumbach – znak czujności, nieustannego czuwania by móc współpracować w rozszerzaniu Dzieła Bożego.

Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy" (Mt 25,1-13).

Poniżej widnieje napis: OPUS DEI. Pod tymi słowami, w języku każdego z krajów, napisano: Współpracownicy i Współpracowniczki.

W ten obrazowy sposób wyjaśnione zostało zadanie, które zleca im Pan Bóg: mieć silną więź z Dziełem, stać blisko Krzyża i oświecać skutecznym ogniem zadania apostolskie.