Kurs w Molinoviejo (Segovia) wrzesień 1948 r.

Wersja angielska artykułu Luisa Cano ze „Studia et Documenta” (2018). Opisuje tygodniowy kurs formacyjny z września 1948 podczas, którego św. Josemaría określił wiele szczegółów zasad życia supernumerariusza Opus Dei.

Opus Dei - Kurs w Molinoviejo (Segovia) wrzesień 1948 r.

W 1947 r. Josemaría Escrivá był w stanie przyjąć do Opus Dei pierwszych członków żyjących w związku małżeńskim lub osoby pragnące założyć rodzinę. Kluczowy etap nastąpił we wrześniu 1948 r., kiedy to - po uzyskaniu aprobaty od Stolicy Apostolskiej - zorganizował tygodniowy kurs, w którym wzięło udział piętnaście osób. Pierwsza grupa członków supernumerariuszy wyłoniła się spośród uczestników tego kursu. Zrelacjonowanie wydarzeń z tych dni było możliwe dzięki notatkom i świadectwom niektórych uczestników.

Jednym z najważniejszych kamieni milowych w historii pracy św. Gabriela w Opus Dei, które doprowadziło do jego ostatecznego startu, był tydzień nauki i formacji, który odbywał się w Molinoviejo (Segovia) od 25 września do 1 października 1948 r. Św. Josemaría obszernie wyjaśnił piętnastu młodym ludziom, co oznacza być supernumerariuszem w Opus Dei. Moim celem jest odtworzenie przesłania, które założyciel przekazał im w tym tygodniu, korzystając z posiadanych przez nas dokumentów, głównie dziennika, który był pisany w tych dniach oraz osobistych wspomnień uczestników kursu. Ograniczamy się do źródeł pochodzących z Archiwum Generalnego Prałatury Opus Dei, które zawierają notatki, listy i osobiste relacje kilku głównych bohaterów tego artykułu spisane po 1975 r. przy okazji procesu kanonizacyjnego św. Josemarii Escrivy.

Podczas tego tygodnia św. Josemaría poprowadził dwadzieścia dwie nauki i chociaż nie mamy pełnej transkrypcji jego nauczania, istnieją notatki spisane w tym czasie przez uczestników , zwłaszcza przez Amadeo de Fuenmayor i Tomása Alvirę. Umożliwiają nam one zrozumienie ogólnego sensu tego, co powiedział założyciel. Zanim przejdziemy do głównego tematu, przedstawimy bezpośrednio tło tego kursu, szczególnie pracę założyciela, który starał się zdefiniować, kim, z duchowego i prawnego punktu widzenia, ma być supernumerariusz Opus Dei.

Następnie przyjrzymy się, jak przebiegały warsztaty i czego nauczał św. Josemaría. Na końcu zamieszczamy noty biograficzne uczestników. Sporządzając je, wykorzystaliśmy osobiste relacje świadków, o których już wspomniano, nekrologi zmarłych członków przechowywane w Archiwum Generalnym Prałatury Opus Dei, a także inne dostępne powszechnie źródła.

Tekst po angielsku

Los primeros supernumerios del Opus Dei. La convivencia de 1948

„Mieszczą się!” Pierwsi supernumerariusze