Krótka historia kanonicznej drogi Opus Dei

Z okazji 25. rocznicy ustanowienia prałatury personalnej Opus Dei ukazało się nowe wydanie broszury, The Juridical Mind of St. Josemaria Escriva autorstwa profesora prawa kanonicznego, Ernesta Caparrosa. Ukazała się również broszurka autora poruszająca ten temat w j. polskim

Prałatura personalna
Opus Dei - Krótka historia kanonicznej drogi Opus Dei Broszura Ernesta Caparrosa "Zarys droga prawnej Opus Dei" w j. polskim

Z okazji 25. rocznicy erygowania Opus Dei jako prałatury personalnej, kanadyjskie wydawnictwo Wilson and Lafleu r wznowiło wydanie książki zatytułowanej The Juridical Mind of St. Josemaria Escriva (Prawnicza mentalność św. Josemaria Escrivy). Praca ta przedstawia w zwięzły i przystępny sposób prawną ewolucję Opus Dei - dzięki staraniom i kierownictwu św. Josemarii - aż do jej obecnej formy: Prałatury Świętego Krzyża i Opus Dei.

Na 65 stronach opisane zostały wysiłki św. Josemarii mające na celu znalezienie odpowiedniego statusu prawnego w ramach ówczesnego prawa kościelnego oraz różne aprobaty kościelne udzielone w latach 1941, 1943, 1947 i 1950. Dopiero w roku 1982, a więc siedem lat po śmierci św. Josemarii, Dzieło uzyskało odpowiedni status kanoniczny gdy Jan Paweł II erygował je jako prałaturę personalną.

Książka przedstawia kilka zasadniczych cech prałatur personalnych i wyjaśnia dlaczego właśnie ta forma dobrze pasuje do specyfiki Opus Dei.

Autor, Ernest Caparros, jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Ottawie i profesorem wizytującym wydziału prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Można ją zamówić poprzez Midwest Theological Forum w Chicago.