Komu podlega prałat Opus Dei? Kto go mianuje?

Prałatura personalna

Prałat[1] Opus Dei i sama prałatura zależą – jak wszystkie organizacje hierarchiczne Kościoła – od Stolicy Świętej, czyli od Papieża i organu, który pomaga mu w sprawach odnoszących się do diecezji i prałatur, czyli Kongregacji ds. Biskupów.

Prałat Opus Dei jest mianowany przez Papieża, po przejściu procesu wyłonienia jego osoby, jak jest to przewidziane w statutach prałatury. Statuty zakładają podjęcie decyzji przez jej wiernych – oni wskazują na najodpowiedniejszego ich zdaniem kapłana, członka Opus Dei.

Ojciec Święty może później udzielić prałatowi sakramentu święceń biskupich, co choć nie jest konieczne, jest bardzo wskazane dla pełnienia jego hierarchicznej misji duszpasterskiej. Tak było z dwoma pierwszymi prałatami, Bp Álvaro del Portillo i Bp Javierem Echevarría.

--------------------------

[1] W języku polskim słowo „prałat” jest używany jako tytuł honorowy  (włoski Monsenior) i jako funkcja.