Jak rządzi się prałatura Opus Dei? Kto nią kieruje?

Prałatura personalna

Jak w każdej prałaturze, w Opus Dei władza powierzona jest prałatowi oraz jego wikariuszom. Prałat i jego wikariusze przewodniczą radom na różnych szczeblach, w których współpracują inni wierni, większość z nich świeckich, zarówno mężczyzn jak i kobiet. Poza tym, wkład wiernych świeckich jest decydujący w organizacji formacyjnych przedsięwzięć Opus Dei.