Jak powstaje prałatura personalna?

Prałatura personalna

Prałatury powstają w samym Kościele. Papież podejmuje decyzję o stworzeniu (erygowaniu) prałatury, po konsultacji z zainteresowanymi Konferencjami Episkopatu, w celu skuteczniejszego duszpasterstwa.

Oczywiście ta decyzja oznacza, że muszą zaistnieć elementy konstytutywne prałatury: wspólnota wiernych, której przewodniczy Prałat, kler, który pomaga mu w spełnianiu zadań duszpasterskich oraz szczególna kościelna potrzeba.