Jak dobrze żyć i leczyć – kurs bioetyki

Bioetyce był poświęcony kilkudniowy kurs dla studentek medycyny i pokrewnych kierunków, który niedawno odbył się w Poznaniu.

Opus Dei - Jak dobrze żyć i leczyć – kurs bioetyki

Od kilku lat we wrześniu odbywają się warsztaty z bioetyki. Jest to inicjatywa osób związanych zawodowo z medycyną, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem z tymi, którzy się przygotowują do zawodu. Głównie leżą im na sercu tematy związane z wyzwaniami etycznymi współczesnej medycyny, a także kwestią godności pacjenta.

Z wyzwań, które ich czekają, zdają sobie sprawę również uczestniczki kursu:

Na kurs wybrałam się mając świadomość, że w przyszłości najprawdopodobniej czeka mnie jako lekarza wiele wyzwań moralnych, więc warto już teraz w czasie studiów poszerzać swoją znajomość zagadnień etycznych jeszcze na studiach. – wyraziła swoje przekonanie Natalia z IV r. medycyny.

Tematem kursu były także ciekawe kierunki rozwoju myśli bioetycznej, jak bioetyka personalistyczna, etyka troski czy etyka cnót. Mogłyśmy poznać i ocenić wpływ różnych nurtów filozoficznych na takie ważne zagadnienia jak aborcja, eutanazja, sztuczne zapłodnienie. Prowadzącymi były osoby z doświadczeniem w pracy lekarskiej, pielęgniarskiej i duszpasterskiej z chorymi i ich rodzinami. Profesjonalizm został doceniony przez uczestniczki:

Warsztaty prowadzone były w bardzo przemyślany sposób. Poszczególne zagadnienia omawiałyśmy, z wyjaśnieniem pojęć, procesów, historii i wiedzy medycznej na dany temat. Dzięki temu zdobyłam różnorodne argumenty oparte na mocnych podstawach. ( Zofia z III roku medycyny)

Warsztaty z bioetyki nie tylko dają wiedzę, ale skłaniają do dalszej wnikliwej analizy, czyli zachęcają do zgłębiania wiedzy i poszukiwania prawdy. Zauważyła Sandra z IV roku medycyny.

Oprócz wykładów i warsztatów ciekawą część stanowiła sesja pytań, studium przypadków i rozmowy podczas wspólnych spacerów po mieście.

Ważnym elementem była dla mnie także możliwość poznania studentek kierunków medycznych z całej Polski i wspólna wymiana doświadczeń i przemyśleń. – stwierdziła Natalia.

Spotkanie online z pracowniczką Laguny

Do tej pory kursy odbywały się w Madrycie, gdzie ciekawym punktem programu były odwiedziny Laguny – centrum opieki nad chorymi terminalnie, cierpiącymi na choroby neurologiczne, starszymi oraz dziećmi z chorobami rzadkimi. Studentki zwiedzały również funkcjonującą od niedawna filię Kliniki Uniwersytetu Nawarry w Madrycie. Tym razem wyjazd był niemożliwy z przyczyn epidemiologicznych, ale udało się spotkać online z Maríą, koordynatorką jednego z oddziałów Laguny. To spotkanie zrobiło duże wrażenie na Zofii:

Maríą opowiadała nam w jaki sposób personel szpitala pomaga terminalnie chorym oraz ich rodzinom. Dzieliła się wieloma historiami o przebaczeniu i przemianach. Mówiła na przykład o człowieku, który uważał, że jego życie było porażką. Pracownicy kliniki w rozmowie z nim odkryli, że dużo malował, ale nigdy nie udało mu się wystawić swoich dzieł. Aby mu pomóc w zmianie spojrzenia na życie w szpitalnym korytarzu zorganizowano… wystawę jego obrazów!

Na koniec jeszcze należy się podziękowanie poznańskiemu Ośrodkowi Kulturalnemu Antrejka za udzielenie gościny uczestniczkom kursu.

Polecamy również stronę, na której można znaleźć informacje o wykładach i spotkaniach dla studentów na tematy bioetyczne.