Intencja miesięczna

Publikujemy intencję miesięczną, którą Prałat proponuje wiernym i przyjaciołom Opus Dei od 2 października 2022 do 2 października 2024 r.

Prośmy Pana o łaskę służenia Kościołowi całym naszym życiem. Pamiętając o tym, módlmy się cor unum et anima una (Dz 4, 32), w ścisłym zjednoczeniu z Ojcem, w intencji zadania, o jakie Papież poprosił Dzieło w motu proprio Ad charisma tuendum. Starajmy się promować, za pomocą konkretnych szczegółów, jedność w naszej rodzinie duchowej i ze wszystkimi chrześcijanami, aby służyć Kościołowi tak, jak Kościół chce by mu służono. W ten sposób przyczynimy się do ewangelizacji świata z zachowaniem piękna charyzmatu otrzymanego przez św. Josemaríę.

Bibliografia:

– Św. Josemaría, Rozmowy, nn. 58-63.

– Od Ojca,  List duszpasterski, 19-III-2022, nn. 10-12.

"Erant perseverantes unanimiter in oratione". Fryz w kaplicy ośrodka Rejs (Szczecin)
"Erant perseverantes unanimiter in oratione". Fryz w kaplicy ośrodka Rejs (Szczecin).

Wszyscy razem!