Ile prałatur personalnych istnieje obecnie? Dlaczego nie ma ich więcej?

Prałatura personalna

Obecnie istnieje jedynie jedna prałatura personalna - Opus Dei. Brak erygowania do tej pory innych prałatur można wyjaśnić nowością tej figury prawnej, która powinny oferować gwarancję solidności kościelnej oraz współpracować harmonijnie z diecezjami, na terenie których działa.

Istnieją również inne formy organizacji pracy duszpasterskiej, jak ordynariaty polowe, posiadające te same cechy, to znaczy włączenie się do nich ma charakter personalny, a ich praca uzupełnia pracę diecezji.