Harambee: Międzynarodowe spotkanie 2021

W piątek 12 i sobotę 13 listopada odbędzie się w Rzymie międzynarodowe spotkanie "Harambee Africa", podczas którego różni autorzy rzucą światło na problemy i szanse, jakie światowy kryzys może zaoferować Afryce.

W Rzymie, w piątek 12 listopada 2021 r., na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża (godz. 15.30), z okazji międzynarodowego spotkania "Harambee Africa", zostanie zaprezentowana krótka książka zawierająca wypowiedzi ekspertów i intelektualistów afrykańskich na temat konkretnych wyzwań dla krajów afrykańskich: spadek handlu, zatrudnienia i wzrostu ubóstwa warstw najbardziej narażonych, niedostatecznej podaży szczepionek, eskalacji konfliktów społecznych. Istnieje jednak kilka wskaźników pozytywnego i zrównoważonego rozwoju, począwszy od ponownego odkrycia wiary w zdolność Afryki do wywołania niezbędnych zmian.
Aby uzyskać pełne informacje na temat tego wydarzenia, kliknij tutaj.
Harambee Africa International została założona w 2002 r. z okazji kanonizacji św. Josemaríi Escrivá i stawia sobie za cel wzmacnianie potencjału lokalnych zasobów ludzkich, wspieranie organizacji afrykańskich oraz organizacji, nie tylko o inspiracji chrześcijańskiej, które prowadzą w Afryce działalność społeczną w zakresie edukacji podstawowej, kształcenia zawodowego i przedsiębiorczości oraz środowiska akademickiego. 

Tutaj można dowiedzieć się więcej o działalności

Harambee Polska

.