Gdzie mogę zdobyć więcej informacji o Opus Dei?

Często zadawane pytania

Prałatura wydaje oficjalny biuletyn, Romana, w którym zebrane są wszystkie ważniejsze dokumenty i informacje o jej działalności. Więcej danych na jej temat można uzyskać na stronie www.romana.org

Dalsze informacje można otrzymać na następujących stronach internetowych:

- o św. Josemaríi: www.josemariaescriva.info

- o jego pismach: www.escrivaworks.org

W krajach, w których Opus Dei prowadzi działalność istnieje także Biuro Informacyjne do dyspozycji dziennikarzy i innych osób pracujących w środkach masowego przekazu. Adresy elektroniczne tych biur umieszczono w sekcji „Press Office” strony, na której się Państwo znajdują.