Fotoreportaż z kanonizacji Założyciela Opus Dei

Prezentujemy relację z kanonizacji św. Josemarii Escrivy. Obok zdjęć ukazujemy przeżycia uczestników uroczystości 6 października

4 PAŹDZIERNIKA: BAZYLIKA ŚW. EUGENIUSZA

W południe 3 października Szczątki św. Josemarii zostały przeniesione do bazyliki św. Eugeniusza. Ciało nowego świętego umieszczono w głównym ołtarzu. Rzym stał się w tych dniach świadkiem procesji pobożności i nabożeństwa , gdy dziesiątki tysięcy pielgrzymów nawiedzały bazylikę, by modlić się przed ciałem Założyciela Opus Dei. Wielu z nich stanęło w kolejce do konfesjonału.

4 PAŹDZIERNIKA: WIECZÓR DLA AFRYKI

Prawie 2000 osób odwiedziło aulę św. Cecylii podczas prezentacji Projektu Harambee 2002. Podczas prezentacji wystąpiły też chóry wielu państw.

6 PAŹDZIERNIKA: KANONIZACJA

W słoneczny poranek, o godz. 10.25 Jan Paweł II kanonizował Założyciela Opus Dei w obecności setek tysięcy ludzi. W swej homilii papież powiedział: Wynoszenie świata ku Bogu i przemienianie go od wewnątrz - oto, Drodzy Bracia i Siostry, ideał ukazywany przez świętego Założyciela, z którego wyniesienia do chwały ołtarzy radujecie się dzisiaj. [...] Idąc jego śladami, szerzcie w społeczeństwie, niezależnie od rasy, klasy, kultury, lub wieku świadomość, iż wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Wy sami starajcie się być świętymi pielęgnując ewangeliczny styl pokory i służby, zawierzenia w Opatrzność i ciągłego nadsłuchiwania głosu Ducha.

WITAJCIE W RZYMIE

Tysiące wolontariuszy współpracowało z władzami Rzymu, by przygotować się na przyjęcie pielgrzymów. Dzięki ich pracy przybyli mogli czuć się jak w domu.

To był jeden z najbardziej wyczerpujących dni w moim życiu - wspomina jeden z wolontariuszy - lecz jednocześnie jeden najszczęśliwszych. Papież kanonizował św. Josemarię w dzień moich urodzin!

ORĘDOWNIK PRZED BOGIEM Kościół kanonizuje jedno ze swych dzieci nie tyle, by powiększyć jego chwałę i sławę, ile by ukazać je jako orędownika przed Bogiem, a przede wszystkim jako wzór dla naszego życia. [...] Święci są z Kościoła i dla Kościoła; nie są światłem chowanym pod korcem, lecz światłem, które Kościół unosi tak wysoko, by wszystkim udzielało swego blasku. - powiedział w swej homilii kard. José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji do Spraw Świętych, podczas dziękczynnej Mszy Świętej 8 października.

WIĘCEJ NIŻ WYCIECZKA Miałam możliwość być wolontariuszką podczas kanonizacji. Pomoc pielgrzymom i ich reakcja uczyniły wyjazd do Rzymu czymś więcej niż tylko wycieczką. Św. Josemaria pomagał nam przez cały czas, sprawił, że pragnienie służenia innym rozpaliło nasze serca i udzielało się innym. Ludzie z wielu krajów, zjednoczeni wokół wielkiego wydarzenia - to bezcenny dar Boży. KRAWIEC NA PLACU ŚW. PIOTRA

6 października, na Placu św. Piotra, znalazł się Victor, który uszył sutannę ks. Josemarii podczas jego pobytu w Peru w 1974 r. Najprzyjemniejszy moment to ten, gdy papież ogłosił go świętym. - powiedział Victor - Sprawił, że marzenie wielu z nas stało się rzeczywistością. Teraz św. Josemaria będzie przynaglał nas i pomagał nam z nieba. Ja proszę go o zdrowie fizyczne i duchowe dla mojej rodziny. Byłem poruszony homilią Ojca Świętego i sposobem przedstawienia Założyciela Opus Dei. Przynagliło mnie to, do intensywniejszej modlitwy za papieża i jego intencje. KANONIZACJA W TELEWIZJI

Uroczystość kanonizacji była przekazywana na cały świat przez 30 stacji. Po obejrzeniu uroczystości w telewizji - wspomina starsza pani z Chile - mój mąż poszedł ze mną do kościoła. To było niezapomniane przeżycie, widzieć tak wielu ludzi modlących się z papieżem, wielu młodych, będących naszą nadzieją. 8 PAŹDZIERNIKA: DZIĘKCZYNNE MSZE ŚWIĘTE ZA KANONIZACJĘ ŚW. JOSEMARII MŁODZIEŻ NA KANONIZACJI Także młodzi ludzie [...] znają i kochają św. Josemarię, tak jak się kocha starego i drogiego przyjaciela. [...] Jest to moment by pokazać wszystkim jeszcze raz, z przekonaniem, wyjątkową wartość chrześcijańskiego życia. Oto wezwanie sprzed dwóch tysięcy lat, tak ważne dziś dla współczesnego Kościoła. -kard. Antonio María Rouco

ENTUZJASTYCZNE PODEJŚCIE DO ŚWIATA Pewnego razu zapytano św. Josemarię o ulubioną kaplicę . Ulica - odpowiedział. Widzimy w tej odpowiedzi niesłychanie pozytywny stosunek świętego do świata. Był entuzjastą świata, bez cienia naiwności. Nie był ani optymistą, ani pesymistą, lecz chrześcijańskim realistą. Znał konsekwencje jakie niesie ze sobą grzech, znał niebezpieczeństwo zeświecczenia, ale głównie zwracał uwagę na to, że Bóg kocha świat. - arcybiskup Luksemburga, ks. bp Fernand Franck

ŚWIĘTOŚĆ NAPEŁNIA NAS SZCZĘŚCIEM

Kardynał Paul Pouppard zwrócił uwagę, na wielką odpowiedzialność jaka na nas spoczywa. Nie możemy okazać połowicznego wysiłku w podążaniu śladami św. Josemarii, w obliczu takiego przykładu i tak wielu otrzymanych łask. Nie możemy bać się ewangelicznego wezwania do świętości, świętości która napełnia nas szczęściem! Nie mierzcie nisko - powiedziałby nowy święty - chcę byście byli święci! BÓG SEKRETEM ŚWIĘTOŚCI TEGO APOSTOŁA XX WIEKU

Prefekt Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich, kard. Ignace Moussa, powiedział : Pozwólcie mi przedstawić to proste i całkowicie osobiste wspomnienie. Jak zrozumiałem sekret świętości św. Josemarii? [...] Dla mnie jego życie i pracę oddaje jedno słowo: Bóg. Bóg jest podstawą i centrum jego życia. [...] Oto sekret tego apostoła XX wieku. SPOSOBNOŚĆ BY ZACZYNAĆ OD NOWA Niech to radosne przeżycie, popchnie nas do rachunku sumienia, by zastanowić się nad odpowiedzialnością za kontynuowanie dzieła, które przekazał nam św. Josemaria. Niezależnie od tego jaka słaba była nasza odpowiedź, możemy dziś, zacząć od nowa, pełni nadziei i zaufania w jego wstawiennictwo . - abp. John Meyers arcybiskup Newark

PODĄŻAĆ ZA CHRYSTUSEM Jezus dla św. Josemarii nie był wzorem do naśladowania z daleka, jakąś abstrakcją, drogą moralną, był raczej "jego Jezusem" , osobą z którą powinno się żyć nieustannie. Sposób w jaki żył Obecnością Bożą i nauczał o niej każdego dnia, z życiowym realizmem, ofiarując Bogu pracę, modląc się aktami strzelistymi, dziękując za wszystkie wydarzenia , może być uważany za wielki skarb dla wszystkich chrześcijan. - kard. Giovanni Battista Re, Prefekt Kongregacji Biskupów

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM Dziękujemy także jego rodzicom i rodzeństwu, także wszystkim, którzy mu pomagali, szczególnie chorym i biednym ofiarującym swe cierpienia za Opus Dei. Św. Josemaria z przekonaniem opierał się na sile ich modlitwy. [...] Bez tych modlitw i poświęceń, Opus Dei nie byłoby teraz tym czym jest. Ci biedni i chorzy cieszą się teraz niebem razem z św. Josemarią. - bp Takaaki Hirayama z Japonii