Papież Franciszek mianuje prałatem Opus Dei ks. Fernando Ocáriza

Późnym popołudniem, Papież Franciszek mianował prałatem Opus Dei ks. Fernando Ocáriza Brañę. Ojciec Święty potwierdził wybór dokonany przez trzeci Kongres elekcyjny Prałatury, który się odbył tego samego dnia.

Wybór nowego Prałata 2017
Opus Dei - Papież Franciszek mianuje prałatem Opus Dei ks. Fernando OcárizaKs. Fernando Ocáriz, nowy prałat Opus Dei.

Ks. Fernando Ocáriz, który do tej pory był wikariuszem pomocniczym Opus Dei, stał się w ten sposób trzecim następcą św. Josemaríi na czele Prałatury. Jego poprzednik, bp Javier Echevarría, zmarł 12 grudnia 2016 roku.

Ks. Fernando Ocáriz urodził się w Paryżu, 27 października 1944, w rodzinie hiszpańskiej, która wyemigrowała do Francji ze względu na wojnę domową w Hiszpanii (1936-1939). Jest najmłodszym z ośmiorga rodzeństwa.

Ojciec Święty potwierdził wybór dokonany przez trzeci Kongres elekcyjny Prałatury, który się odbył tego samego dnia.

Ukończył fizykę na Uniwersytecie w Barcelonie (1966) i teologię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (1969). W 1971 r. obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Nawarry. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. W pierwszych latach kapłaństwa zajmował się szczególnie duszpasterstwem dzieci i młodzieży uniwersyteckiej.

Od 1986 roku jest konsultorem różnych dykasterii Kurii Rzymskiej: Kongregacji Nauki Wiary (od 1986 r.), Kongregacji ds. Duchowieństwa (od 2003 r.) oraz Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji (od 2011 r.). W 1989 został członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 80-tych był jednym w wykładowców, którzy zainicjowali Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża (Rzym). Wykładał tam teologię fundamentalną (obecnie jest profesorem emerytowanym).

Wśród jego publikacji teologicznych szczególne miejsce zajmują te z zakresu chrystologii, jak: The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook; Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural. Są wśród nich również dzieła, które zajmują się tematyką teologiczną i filozoficzną, jak: Amar con obras: a Dios y a los hombres; Naturaleza, gracia y gloria, z przedmową kardynała Ratzingera. W 2013 roku Rafael Serrano przeprowadził z nim obszerny wywiad, który został opublikowany pod tytułem O Bogu, Kościele i świecie. Wśród jego dzieł znajdują się dwa opracowania filozoficzne: El marxismo: teoría y práctica de una revolución; Voltaire: Tratado sobre la tolerancia. Ponadto, jest współautorem licznych monografii i autorem wielu artykułów teologicznych i filozoficznych.

Od 1994 jest Wikariuszem Generalnym Opus Dei, a w 2014 został mianowany Wikariuszem Pomocniczym Prałatury. Przez ostatnie 22 lata towarzyszył poprzedniemu Prałatowi, ks. biskupowi Javierowi Echevarríi w jego wizytach duszpasterskich do ponad 70 krajów. W latach 60-tych, będąc studentem teologii, mieszkał w Rzymie ze św. Josemaríą Escrivą, założycielem Opus Dei. Od młodości lubił tenis, w który to grywa do tej pory.

W najbliższych dniach, nowy prałat przedłoży członkom kongresu imiona wikariuszy, jak również nowych członków rad, które będą mu asystować w pracy przez najbliższe 8 lat.

Pozostałe zdjęcia ks. Fernando Ocáriza


Opus Dei - Informacja ogólna (doc)

Opus Dei - Informacja ogólna (PDF)