eBook - “Zgłębiać wiarę”, w formacie Mobi, ePub oraz pdb (iSilo)

Krótkie teksty, przygotowane przez wykładowców Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, są syntetycznym przedstawieniem nauczania Kościoła.

Opus Dei - eBook - “Zgłębiać wiarę”, w formacie Mobi, ePub oraz pdb (iSilo)

Pobierz Zgłębiać wiarę (ePub 2 MB)

Pobierz Zgłębiać wiarę (Mobi)

Pobierz Zgłębiać wiarę (pdb, 424 KB) (pdb)

" Zgłębiać wiarę" to zbiór 40 opracowań o wierze katolickiej, które mogą być pożyteczne zarówno do nauki osobistej jak i do pracy w grupach. Dzięki niemu czytelnik może jeszcze bardziej docenić wspaniały dar wiary, rozwijać go w swojej duszy i starać się przekazywać go dalej wśród swoich przyjaciół i znajomych:

Jakże piękna jest nasza wiara katolicka! - Rozprasza wszystkie nasze lęki, uspokaja umysły i napełnia serca nadzieją (Św. Josemaría, Droga nr 582).

Ułatwiając korzystanie z czytników eBook czy urządzeń mobilnych chcemy pomóc “aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary" (Benedykt XVI, List Ap. Podwoje Wiary).

Podstawowe źródła tych tekstów znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W opracowaniu tym wykorzystano również nauczanie św. Josemarii, mistrza świeckiej duchowości.


W częściach:

Pobierz - Wiara katolicka Tematy 1-16 (ePub)
Pobierz - Wiara katolicka Tematy 1-16 (Mobi)

Pobierz - Sakramenty Święte Tematy 17-25 (ePub)
Pobierz - Sakramenty Święte Tematy 17-25 (Mobi)

Pobierz - Teologia moralna fundamentalna Tematy 26-30 (ePub)
Pobierz - Teologia moralna fundamentalna Tematy 26-30 (Mobi)

Pobierz - Przykazania Tematy 31-38 (ePub)
Pobierz - Przykazania Tematy 31-38 (Mobi)

Pobierz - Modlitwa Tematy 39-40 (ePub)
Pobierz - Modlitwa Tematy 39-40 (Mobi)