Dzień Kobiet: przekształcanie świata

Dzień Kobiet przypomina, że kobiety i mężczyźni mają taką samą godność i równe prawa. Jedni i drudzy odpowiadają też za budowanie społeczeństwa i rodziny.

W 1930 r., zaledwie dwa lata po założeniu Opus Dei, którego przesłanie koncentruje się na odpowiedzialności chrześcijan za przemienianie świata poprzez pracę, św. Josemaría Escrivá "zrozumiał, że kobiety mają swoje miejsce w tym nadprzyrodzonym przedsięwzięciu i że ich zadaniem jest również stać się nosicielkami tego przesłania", jak wyjaśnia Gloria Toranzo [1], doktor filologii klasycznej i profesor nauk o komunikacji, filozofii i nauk humanistycznych.

Obecnie 57% wiernych Opus Dei stanowią kobiety. Pochodzą one z 68 krajów, ze wszystkich warstw społecznych i środowisk zawodowych.

W tamtych czasach w społeczeństwie hiszpańskim praca kobiet poza domem była nadal niemile widziana, a jeśli już ją podejmowały, to tylko w zawodach tradycyjnie uznawanych za kobiece - położna, lekarz, pielęgniarka, nauczycielka - dzięki dostępowi do odpowiednich studiów. Stopniowo sytuacja ulegała poprawie. Niektóre stanowiska w ministerstwach zaczęły być obsadzane przez kobiety, liczba uczennic w szkołach państwowych potroiła się, kobiety zaczęły studiować na uniwersytetach, zwłaszcza farmację i bibliotekoznawstwo, zaczęły zapisywać się również na uczelnie techniczne. "Można powiedzieć, że około 1930 roku sytuacja społeczna hiszpańskich kobiet była inna niż trzydzieści lat wcześniej, choć zmiana ta była dopiero początkowa i miała się pogłębiać" - wyjaśnia Toranzo.

"Escrivá widział kobiety na wszystkich drogach zawodowych, a nie tylko w czterech ścianach własnego domu" 

Od samego początku kobiety z Opus Dei słyszały, jak założyciel mówił o Opus Dei jako o "narzędziu, dzięki któremu wielu ludzi odnajdzie drogę drogę do świętości pośród świata (...) Wyjaśnił nam, że będziemy pracować we wszystkich rodzajach działalności: w warsztatach mody, w duszpasterstwach, na uniwersytetach, w instytutach...", wspomina Ramona Sánchez.
Jutta Burggraf, doktor teologii, profesor Uniwersytetu Nawarry, znawczyni ekumenizmu i teologii kobiet, twierdziła, że "Escrivá widział kobiety na wszystkich drogach zawodowych, a nie tylko w czterech ścianach własnego domu. Głosił swoje poglądy jeszcze zanim francuska filozofka Simone de Beauvoir opublikowała kluczową dla feminizmu monografię Inna płeć i zanim amerykańska pisarka Betty Friedan stała się sławna dzięki światowemu sukcesowi Mistyki kobiecości."

Obecnie 57% wiernych Opus Dei stanowią kobiety. Pochodzą one z 68 krajów, ze wszystkich warstw społecznych i środowisk zawodowych. Są to kobiety zaangażowane w działania na rzecz swojego środowiska oraz rozwoju i promocji kobiet w każdej sytuacji, w jakiej się znajdują.

[1] Gloria Toranzo, “Los comienzos del apostolado del Opus Dei entre mujeres (1930-1939)“ (PDF)