Działalności

„Zasadnicza działalność Opus Dei polega na udzielaniu swoim członkom i osobom, które tego sobie życzą, środków duchowych niezbędnych do dobrego życia chrześcijańskiego pośród świata” — tłumaczył założyciel.

Środki formacyjne

Wierni prałatury uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, zwanych również kręgami, na których omawia się zagadnienia doktrynalne i ascetyczne. Raz na miesiąc uczestniczą też w dniu skupienia, który polega na przeznaczeniu kilku godzin wyłącznie na modlitwę osobistą i rozważania tematów dotyczących życia chrześcijańskiego. Poza tym uczestniczą co roku w rekolekcjach, trwających od 3 do 5 dni.

Podobne środki formacyjne posiadają współpracownicy, młodzież uczestnicząca w pracy apostolskiej i wszystkie osoby które zechcą w nich uczestniczyć.

Środki formacyjne udzielane są w ośrodkach Opus Dei i w innych miejscach, uznanych za odpowiednie. Na przykład, krąg może się odbyć w domu któregoś z uczestników; dzień skupienia – w kościele parafialnym za zgodą księdza proboszcza, itp.

Apostolstwo

Ewangelizacja, którą każdy członek Prałatury realizuje osobiście w swoim otoczeniu, jest najważniejszym apostolstwem Opus Dei. Chodzi o działanie przez przykład i pomoc w pracy, w zwykłych okolicznościach, w jakich znajduje się każdy.

Skutkiem tego apostolstwo prowadzone przez wiernych Opus Dei nie ogranicza się do jakiegoś szczególnego pola działania, jak edukacja, pomoc chorym czy opieka nad niepełnosprawnymi. Prałatura chce przypominać, że wszyscy chrześcijanie, bez względu na rodzaj ich zajęcia, muszą współpracować dla rozwiązania w sposób chrześcijański problemów społecznych i powinni służyć nieustannym świadectwem wiary tam, gdzie się znajdują.

Dzieła korporacyjne

Dziełami apostolstwa korporacyjnego są przedsięwzięcia prowadzone przez członków Opus Dei wraz z innymi osobami. Przedsięwzięcia takie mają gwarancję Prałatury, która bierze na siebie wszystko, co jest związane z ich chrześcijańskim ukierunkowaniem. Są inicjatywami o charakterze świeckim, nienastawionymi na zysk i prowadzonymi dla apostolstwa i służby.

Wśród dzieł korporacyjnych znajdują się: instytucje edukacyjne i pomocnicze, jak szkoły, uniwersytety, ośrodki promocji społecznej dla kobiet, przychodnie lekarskie w ubogich regionach, szkoły dla rolników, ośrodki kształcenia zawodowego, domy studenckie, domy kultury, itd. Prałatura nie zajmuje się nigdy firmami komercyjnymi, jednostkami nastawionymi na zysk ani przedsięwzięciami o celach politycznych.

Pełna odpowiedzialność za działalności i zarząd nad dziełami korporacyjnymi należy do osób, które je utworzyły, a nie do Opus Dei. Każda inicjatywa finansuje się w taki sam sposób, jak każda inna inicjatywa tego rodzaju: z opłat uczestników, dzięki pomocy, ofiarom, darowiznom, itd.

Często dzieła apostolstwa korporacyjnego są deficytowe z powodu rodzaju prowadzonej działalności oraz dlatego, że ich celem nie jest osiągnięcie zysku. Dlatego zwykle otrzymują oficjalne subwencje, które władze publiczne przewidują dla działań w interesie społecznym. Innym źródłem ich finansowania jest pomoc fundacji prywatnych oraz przedsiębiorstw. Inicjatywy takie są również finansowane dzięki darowiznom wiernych Opus Dei, współpracowników i wielu innych osób.