Dokumenty o prałaturze personalnej

Teksty: Konstytucja Ut Sit, przemówienie Jana Pawła II o prałaturze (2001), artykuł naukowy o prałaturach, statuty Opus Dei...

Prałatura personalna

"Nowa energia" prałatury personalnej

W sobotę 17 marca 2001 Jan Paweł II przyjął na audiencji 400-osobową grupę uczestników międzynarodowego spotkania poświęconego Listowi apostolskiemu «Novo millenio ineunte», zorganizowanego w Rzymie przez prałaturę Opus Dei. W swoim przemówieniu Ojciec Święty podkreślał m.in. znaczenie prałatury personalnej w działalności ewangelizacyjnej Kościoła.

Statuty (po łacinie)

Statuty Opus Dei, napisane po łacinie, ustalają precyzyjnie rzeczywistość prawną tej prałatury, jej organizację i cele. Zostały przekazane przez Kościół w 1982 roku.

Ut sit

Konstytucja Apostolska "Ut sit" (łac. Niech się stanie). Jan Paweł II tą bullą, wydaną 28 listopada 1982, erygował Prałaturę Personalną Opus Dei.

„Wielkość życia codziennego”

Ojciec Święty Jan Paweł II spotkał się z uczestnikami międzynarodowego kongresu z okazji stulecia urodzin bł. Josemarii.

Dokumenty magisterium na temat stowarzyszeń kapłańskich

Księża diecezjalni mogą przyłączyć się do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, ściśle związanego z Prałaturą Opus Dei. Kościół "wysoko ceni" stowarzyszenia, które służą stanowi kapłańskiemu.

Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych

Problematyka specyficznych relacji istniejących pomiędzy strukturami terytorialnymi i strukturami personalnymi, w szczególności prałaturami personalnymi. Artykuł naukowy ks. Juana Ignacio Arriety, z pisma "Prawo Kanoniczne", nr 43 (2000).