Czemu wymaga się szczególnego powołania, aby zostać członkiem Opus Dei?

Prałatura personalna

Rzeczywiście wymóg posiadania powołania nie jest konieczną cechą prałatur personalnych, które mogą powstawać w bardzo różnych okolicznościach, zazwyczaj wynikające z miejsca w świecie.

Wymaganie szczególnego powołania do prałatury jest możliwe, kiedy sama rzeczywistość kościelna zakłada szczególne powołanie, jak dzieje się w przypadku Opus Dei. Kościół uznaje i promuje coś, co pochodzi od Ducha Świętego, bez tego cała prałatura Opus Dei nie miałaby sensu istnienia.