Co oznacza bycie współpracownikiem Opus Dei?

Zadaniem współpracowników jest wspierać - duchowo lub materialnie – inicjatywy apostolskie Dzieła.

Pomoc duchowa przybiera konkretną formę: jest to modlitwa, w miarę możliwości codzienna, za Opus Dei i jego apostolstwa.

Wkład materialny polega na wspieraniu swoją pracą jakiejś inicjatywy apostolskiej Prałatury lub na pomocy finansowej. Poza tym, osoby, które tego pragną, uczestniczą w środkach formacji chrześcijańskiej oferowanych przez Prałaturę.