Centrum ELIS

Prowadzone zajęcia w celu wyksztacenia młodych mieszkających na peryferiach Rzymu

Inicjatywy społeczne

Centrum ELIS powstało w Rzymie 40 lat temu. Jednoczy wiele inicjatyw zawodowych i sportowych, których głównym celem jest pomoc każdemu z chłopców, którzy uczestniczą w zajęciach w dojrzewaniu pod względem ludzkim i duchowym.

Centrum ELIS od samego początku, od 1964 roku, promuje formację ludzką, kulturalną, zawodową i duchową ludzi młodych poprzez zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin. Ośrodek znajduje się w dzielnicy Tiburtino-Collatino, na działce wielkości około 4 hektarów. Mieszczą się tam: akademik dla 150 osób, w większości studentów Szkoły Wyższej ELIS; szkoła zawodowa, kształcąca uczniów do pracy w zawodach tradycyjnych (mechanicy, jubilerzy, zegarmistrzowie itd.) oraz w nowych technologiach; zaplecze dla nowych firm (lokale, konsultanci, wyposażenie), aby ułatwić tworzenie nowych przedsiębiorstw; szkoła sportowa dla 500 uczniów; biblioteka (10 tysięcy woluminów); trzy sale do nauki, itd. Do dziś dzięki ELIS powstało około dwudziestu nowych przedsiębiorstw i 95% chłopców, którzy uczęszczali na zajęcia, bardzo szybko znalazło satysfakcjonujące ich miejsce pracy.

Korzenie Centrum ELIS (Edukacja, Praca, Instruktaż, Sport) sięgają czasów papieża Piusa XII, którego wolą było przeznaczenie darów, jakie katolicy z całego świata ofiarowali mu z okazji jego 80 urodzin, na budowę w Rzymie obiektu, który służyć miał dobru społecznemu. Jan XXIII powierzył realizację tego zadania Prałaturze Opus Dei, a jego następca Paweł VI oficjalnie zainaugurował pracę Centrum w dniu 21 listopada 1965 roku w obecności świętego Josemaríi Escrivy de Balaguer, który gorąco zachęcał do pracy nad projektem i śledził z uwagą każdy jego krok. Tego dnia, w słowach skierowanych do Ojca świętego powiedział między innymi: „Opus Dei bardzo chętnie przyjęło to zadanie, którego celem ma być formacja zawodowa, ludzka i duchowa przyszłych młodych pracowników. Nie tylko dlatego, że – jak to zwykłem powtarzać – Opus Dei chce służyć Kościołowi, tak jak Kościół tego pragnie, ale także dlatego, że zadanie to idealnie pasuje do duchowej i apostolskiej misji charakteryzującej nasze Dzieło. Faktem jest, że podstawowymi zadaniami Dzieła są: uświęcanie pracy zawodowej, dawanie formacji duchowej każdemu ze swych członków, a także rozwijanie swego apostolstwa”.

W sektorze formacji zawodowej każdego roku specjalizuje się 200 mechaników, elektromechaników, elektroników, zegarmistrzów, złotników, którzy natychmiast znajdują pracę. Setki młodych ludzi podejmują dwuletnie studia podyplomowe specjalizując się w technologii żywienia i logistyce, zarządzaniu telekomunikacją, językach i technologii multimedialnej.

W październiku 2001 roku rozpoczął się pierwszy we Włoszech kurs - „Information and Comunication Technology”, oparty na lekcjach video przekazywanych przez Internet. W ten sposób kurs nie uniemożliwia pracy zawodowej i jest łatwo dostępny dla tych, którzy nie mogą wychodzić z domu: niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi, itd. Każdy ze studentów w zależności od poziomu swojej wiedzy i rytmu nauki ma do pomocy nauczycieli „on line” (w sieci).

W laboratoriach ELIS prowadzi się doświadczenia i poszukiwania w dziedzinie multimediów satelitarnych, technologii „e-learning” i połączeń bezprzewodowych. ELIS na przykład zarządza laboratorium Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej w Holandii. Zrealizowano ponadto projekty dotyczące telefonów komórkowych nowej generacji oraz katalogowania informacji multimedialnych dla wielu firm.

Również planowanie działalności w akademiku wymaga wiele energii i zaangażowania. Projekt „College” łączy wiele różnych działalności, które wzbogacają uczestników pod względem kulturalnym oraz zapewniają im dobrą i ciekawą rozrywkę i aktywny wypoczynek: od kursu malarstwa po klub wspinaczkowy, od pogadanek o socjologii po nowe technologie, turnieje siatkówki i kursy informatyki dla dzieci z okolicy.

Głównym ogniwem łączącym z dzielnicą są działalności sportowe. Pomaga to Centrum ELIS być zawsze młodym: wielu z zapisanych do szkoły sportowej to chłopcy urodzeni w 1996 roku; „starsi” są z 1982. Najważniejsze liczby dotyczące sportu w ELIS: 3 boiska do piłki nożnej, jedno do koszykówki, sala pod dachem, 400 uczniów, 19 grup, jedna grupa „seniorów”, by „podtrzymać kondycję fizyczną tatusiów”, 8 godzin dziennie, 20 wolontariuszy, 25 trenerów, 10 turniejów każdego roku, między innymi „Eliscup” i „Olimpiady Elis”. Tradycją są już letnie zajęcia dla chłopców z dzielnicy, które trwają codziennie od 8.30 do 16.30.

Wielu z uczniów ELIS dedykuje część swego wolnego czasu na udzielanie dzieciom z dzielnicy korepetycji oraz pomoc w studiach czy w sporcie kolegom, którzy tego potrzebują. Podczas kanonizacji św. Josemaríi Escrivy de Balguera pomagało aż 200 wolontariuszy z Centrum ELIS. Oczywiste jest, że praca wolontariusza wzbogaciła osobowość każdego z nich.

Tysiąc młodych osób jest w mniejszym lub większy kontakcie z Centrum ELIS. Jednak pomimo tak wielkiej liczby, celem centrum jest podejście osobiste do każdego - każdy z nich potrzebuje być traktowany i kierowany w sposób indywidualny.

Św. Josemaría, odnosząc się do pracy związanej z formacją duchową, podkreślał, że kamienie szlachetne obrabia się po kolei, każdy z osobna. I dokładnie ta idea inspiruje wszystkie prace w Centrum ELIS: uwaga skierowana na każdego z uczniów oddzielnie, nie na daną ich „serię”, uczestniczenie w osobistym wzroście i rozwoju ludzkich cnót każdego z nich, w pracy dobrze wykonanej, w służbie innym. Poprzez cotygodniowe lekcje dedykowane tematom ascetycznym – oferowane każdemu, kto dobrowolnie chce z nich korzystać -, prowadzenie rozważań modlitewnych lub refleksji nad tematami doktrynalnymi, Prałatura Opus Dei daje możliwość pogłębienia życia duchowego, rozpoczęcia autentycznego życia dzieci Bożych, poznania prawd wiary i moralności katolickiej oraz przede wszystkim pomaga w tym, by żyć jak prawdziwy chrześcijanin.

Więcej informacji: www.elis.org