Przeczytaj i podaj dalej

Zachęcamy doczytania coraz większej liczby broszurek z tekstami z naszej strony.

Opus Dei - Przeczytaj i podaj dalej

Doświadczenie pokazuje, że lektura tekstów drukowanych jest bardziej efektywna. Szczególnie dłuższe teksty, wymagające refleksji, lepiej czyta się na papierze niż na ekranie. Dlatego artykuły z naszej strony wydajemy również w postaci broszur. Zapraszamy, by z nich korzystać i dzielić się z innymi.

Zainteresowani większą liczbą broszur mogą kierować zamówienia na adres:

wydawca.pl @ opusdei.org