Benedykt XVI w 10 zdaniach

Artykuł napisany przez Pablo Blanco wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry.

Papież Emeryt Benedykt XVI z Josephem Weilerem i ks. Michelem Fédou, laureatami Ratzinger 2022, 1 grudnia.

Benedykt XVI w 10 zdaniach

Kiedy papież Ratzinger udał się do ich kraju, Amerykanie - według statystyk - wiedzieli o tym papieżu trzy rzeczy: że był bardziej otwarty niż do tej pory sądzili, że miał zatarg z muzułmanami po przemówieniu w Ratyzbonie i że nosił buty od Prady. John L. Allen pomylił się co do tego ostatniego, gdyż buty zostały wykonane przez rzymskiego rzemieślnika w dzielnicy Trastevere. Ten amerykański autor - początkowo dość krytycznie nastawiony do kardynała Ratzingera - wydał później książkę przetłumaczoną na język hiszpański przez wydawnictwo Mensajero z Bilbao, zatytułowaną "Diez cosas que el papa Benedicto XVI quiere que sepas" (Dziesięć rzeczy, które papież Benedykt XVI chce, żebyś wiedział). Oto podsumowanie, z kilkoma wariantami.

1.Bóg jest miłością. Papież Ratzinger zaskoczył świat swoją pierwszą encykliką o miłości: ten, który do tej pory był "strażnikiem wiary", teraz jest także papieżem miłości i nadziei, sądząc po jego dwóch pierwszych encyklikach. Teraz wydaje się, że w drodze jest encyklika społeczna na temat etycznych korzeni kryzysu gospodarczego.

2.Chrześcijaństwo to pozytywne przesłanie. Pozytywne i sensowne: "wielkie tak" dla Boga, jak często powtarza niemiecki papież. Małe "tak" i "nie", które mogą się pojawić w życiu chrześcijańskim, są tylko po to, by podkreślić to TAK, z akcentem i wielkimi literami.

3.Jezus jest Panem. To zdanie św. Pawła - któremu poświęcony jest ten rok [2009] - przypomina nam, że Jezus Chrystus jest człowiekiem takim jak my, ale jest też Bogiem. Nie jest on tylko kolejnym awatarem boskości. Boskość Chrystusa, centralna dla orędzia chrześcijańskiego, musi być proponowana z całą mocą i pilnością w dzisiejszym świecie.

4.Chrystus i Kościół. Wobec rozpowszechnionego hasła "Chrystus tak, Kościół nie" Benedykt XVI chce nam przypomnieć, że Kościół nie jest niczym innym jak ciałem Chrystusa. Środowe katechezy o pierwszych chrześcijanach tylko przypomniały nam tę myśl: apostołowie i pierwsi wyznawcy Jezusa Chrystusa kontynuują działanie Jezusa w tym świecie.

5.Prawda i wolność są ze sobą ściśle związane, bo rzeczywiście - jak powiedział Jezus - "prawda czyni wolnym". Przeciwne - błąd i kłamstwo - są kajdanami i odbierają wolność: prowadzą do tzw. "dyktatury relatywizmu", którą niemiecki kardynał odniósł do nazizmu, którego doświadczył w dzieciństwie.

6.Wiara i rozum również idą w parze, bo - jak przypomniał nam Jan Paweł II - są to dwa skrzydła, dzięki którym można wzbić się ku prawdzie. Rozum może nas uwolnić od fanatyzmu i terroryzmu każdego rodzaju. Rozum broni również człowieka, bez potrzeby odwoływania się do instytucji religijnych. Może istnieć "globalna lub światowa etyka" w obronie życia i jednostki, niezależnie od własnego wyznania czy ideologii.

7.Polityka i religia są odrębne, ale nie całkowicie oddzielone. Kościół i państwo muszą iść osobno, ale muszą patrzeć i słuchać się nawzajem. Byłby to słynny "pozytywny sekularyzm". Niekonfesyjność oznacza neutralność i dialog, nigdy opozycję czy polemikę.

8.Tożsamość katolików. To, co przyciąga wiarę i wypełnia kościoły, to silna osobowość katolicka. Niedzielna Msza Święta to najlepszy marketing dla Kościoła. Instytucje katolickie - szkoły, szpitale, uniwersytety - nie powinny się wstydzić tego, czym są w rzeczywistości.

9.Chleb i słowo, Eucharystia i Pismo Święte to drogi, które prowadzą nas do Jezusa Chrystusa. Dlatego katolicy muszą dobrze znać Biblię i szczególnie dbać o liturgię. Ostatnie dwa synody biskupów dotyczyły tych tematów. Eucharystia jest centrum życia Kościoła, a kult przynosi większe owoce niż czysty aktywizm.

10.Uratowany przez nadzieję. On się nie spieszy. Benedykt XVI posuwa się naprzód powoli, ale pewnie, z tempem rekreacyjnym dobrego alpinisty. Wie jak rozmawiać, modlić się, uczyć, czekać. Zna cnotę cierpliwości, ale dla niego, jak powiedział Paul Claudel, "cierpliwość jest młodszą siostrą nadziei".

Pablo Blanco Sarto jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry.