2 listopada: 24 lata Opus Dei w Polsce

2 listopada 1989 ks. Stefan Moszoro z Argentyny wraz z ks. Rafaelem Mora z Hiszpanii przyjechali do Polski, aby rozpocząć stałą pracę apostolską Opus Dei.

Zaraz po zmianie ustroju w Polsce, gdy tylko było to możliwe, pierwsi wierni Prałatury przyjechali do naszego kraju. 2 listopada 1989 przybyli do Szczecina na zaproszenie tamtejszego arcybiskupa - Kazimierza Majdańskiego (1916-2007). Do Polski przyjechali ks. Rafał Mora martin i ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski, obecny wikariusz regionalny... Niecały rok później został otwarty pierwszy ośrodek Dzieła w Warszawie, do którego przyjechała garstka świeckich wiernych Opus Dei. Podjęli oni zwykłą pracę zawodową, a ponadto zaczęli organizować środki formacyjne, na które zapraszali nie tylko osoby, które poprzednio okazały zainteresowania nauczaniem św. Josemaríi, lecz także nowych znajomych.

Obecnie ośrodki Prałatury istnieją w 4 polskich miastach: w Warszawie (m.in. Ośrodek Filary oraz Ośrodek Przy Filtrowej), Krakowie, Szczecinie i Poznaniu. Chodzi przeważnie o małe – otwarte dla wszystkich – akademiki, gdzie studenci mogą się uczyć, brać udział w przedsięwzięciach kulturalnych, uczestniczyć w środkach formacji duchowej itd. Są w nich organizowane także specjalne środki formacyjne przeznaczone dla osób pracujących.

W wyniku zapotrzebowania ze strony wiernych, na zaproszenie miejscowych biskupów, środki formacyjne Opus Dei (dni skupienia oraz kręgi formacyjne) są prowadzone także w innych miastach (m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu).