Aantal artikelen: 23

Heel menselijk, heel goddelijk (XIII): Met heel ons hart

De deugd van de zuiverheid heeft te maken met ons vermogen om alles wat ons menselijk hart vervult te ontdekken, ernaar te streven en ervan te genieten; zij stelt ons in staat God in alles te beschouwen.

Geloofsleven

Heel menselijk, heel goddelijk (XII): Waar het werkelijk om gaat

De uitdaging om midden in de wereld arm van geest te zijn.

Geloofsleven

Heel menselijk, heel goddelijk (XI): En dan spreekt de wereld tot jou

Juist als we ons verlangen naar kennis matigen kunnen we de kern van de realiteit bereiken, en midden in de wereld beschouwende zielen zijn.

Geloofsleven

Voor mij is leven Christus (IV): De meest bovennatuurlijke reden. Innerlijke vrijheid

De samenvatting van de wet als "heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf" is niet zomaar een voorschrift. Liefde kan niet worden opgeëist, en God nodigt ons er pas toe uit nadat Hij de mens zijn oneindige liefde en zorg heeft getoond.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (X): Ik zal U volgen waar U ook heen gaat

De deugd van de sterkte stelt ons in staat Jezus te volgen zonder afhankelijk te zijn van de wisselende omstandigheden van ons leven en (van) onze omgeving.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (IX): de gave om met de ogen van God te kijken

Sommige deugden bereiden ons erop voor om contemplatief te zijn temidden in het gewone leven.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (VIII): onze strijd om te groeien in de kennis van ons geloof

In dit achtste artikel kijken we naar enkele houdingen en adviezen die ons beter zullen toerusten om een vruchtbaar zaadje te zijn op onze plaats in de wereld.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (VII): ons werk, de zuurdesem van God

In dit zevende artikel zullen we een paar deugden ontdekken die met ons werk te maken hebben en die verborgen liggen in een beeld dat Jezus heeft gebruikt: dat van de vrouw die voor veel mensen brood maakt. De uitdaging is om onze dagelijkse bezigheden om te zetten in liefde voor de mensen om ons heen.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (VI): Overgaan tot actie

Stoppen om na te denken, de weg kiezen, actie ondernemen. Drie essentiële momenten die vorm geven aan de voorzichtigheid, de deugd die nodig is om het goede te doen op de enige echte plaats: hier en nu.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (V): Om vrienden te kunnen zijn

Iedere echte vriendschap veronderstelt inzet om binnen te treden in het leven van de ander, alsook om deze toe te laten in ons eigen leven. In dit vijfde artikel bespreken we enkele deugden die het ons gemakkelijker maken om dat te doen.

Geestelijke teksten