“De Kerk zal door ons jongeren worden gevormd”

In oktober 2018 behandelt de bisschoppensynode het onderwerp ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Een interview met een middelbare scholier over haar eigen geloof en hoe jongeren hun geloof met anderen kunnen delen.

Angela, een middelbare scholiere van de Oakcrest School in Virginia, vertelt over haar visie op geloofsonderricht in deze tijd en de synode over jongeren.

Hoe zou je een ander uitleggen wat het betekent om katholiek of christen te zijn?

Ik zou zeggen dat het niet iets is wat je doet. Het is iets wat je leeft. Het betekent geloven in een Persoon en om deze Persoon te imiteren: Jezus Christus. En we proberen datgene te doen wat hij ons vraagt om te doen. En dat betekent niet dat we ons geloof moeten beperken tot een bepaald gebied. Zelf ga ik naar een katholieke school en dat betekent niet dat ik mijn geloof alleen op school praktiseer. Het moet overal zijn, bij alles wat je doet. Het betekent niet dat je tegen iedereen met wie je spreekt zegt: “Oh, ik ben katholiek!”. Nee, je leeft het, je bent een voorbeeld. Ik denk dat dit de kern van het christendom is: die dingen doen die iedereen doet, en je kunt veel mensen beïnvloeden door te leven op een wijze die de Heer van ons vraagt.

Daarom denk ik dat paus Franciscus het belang inziet om uit te reiken naar de jongeren, door hen een gedegen vorming te bieden, zodat zij hun roeping kunnen vervullen en een werkelijk sterk fundament van de Kerk kunnen zijn.

Waarom heeft paus Franciscus om jouw mening gevraagd over een synode over jongeren?

Ik denk dat jongeren belangrijk zijn, omdat de Kerk door de toekomstige generatie zal worden gevormd, dus door ons: de jongeren van de Kerk. Daarom denk ik dat paus Franciscus het belang inziet om uit te reiken naar de jongeren, door hen een gedegen vorming te bieden, zodat zij hun roeping kunnen vervullen en een werkelijk sterk fundament van de Kerk kunnen zijn.