Brief van Paus Franciscus aan de jongeren van de UNIV

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het studententreffen UNIV in Rome, heeft Paus Franciscus een boodschap tot de deelnemers gericht. Hier wordt de vertaling weergegeven.

Van de paus en de Kerk
Opus Dei - Brief van Paus Franciscus aan de jongeren van de UNIV


Aan de jongeren van de UNIV

Vaticaan, 16 maart 2018

Geliefde jongeren,

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van UNIV, de bijeenkomst van studenten die gepromoot wordt door de prelatuur van het Opus Dei, komen jullie uit liefde voor God, de Kerk en de Paus, opnieuw naar de eeuwige stad. Dit biedt jullie een mooie gelegenheid om Christus te ontmoeten tijdens de Goede Week en te rijpen in het geloof en in jullie commitment, samen met andere jonge mensen van verschillende culturen en achtergronden, maar met hetzelfde verlangen naar geluk, volheid en edelmoedige overgave.

Jullie ontmoeting vindt plaats in het jaar van de synode over ‘de jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.’ Ik moedig jullie aan om je voor te bereiden op de deelname aan deze gebeurtenis in de Kerk en daarvoor is het goed je blik op Johannes te richten, de jonge leerling van wie Jezus hield en aan wie Hij Maria gaf als onze Moeder. Hij zal jullie leren om Jezus te herkennen die in jullie leven langskomt en Hem te volgen met de dynamiek en de vreugde die ‘het hart en het hele leven vervult van hen die Jezus ontmoeten’ (Evangelii gaudium, 1).

Ja, de Heer nodigt ons allen uit om Hem met vreugde te volgen en God en de anderen zonder voorbehoud lief te hebben. Het volgende advies van de heilige Jozefmaria zal je veel helpen: ‘Zoek Christus. Vind Christus. Bemin Christus’ (De Weg 382). Blijf elke dag je vriendschap met Christus voeden en vraag je regelmatig af: ‘Wat zou Jezus in mijn plaats doen? Wat kan ik doen om meer en meer op Hem te lijken en Hem naar de anderen te brengen?’ Zoek Hem in het gebed, in de sacramenten, in alle omstandigheden van je leven en ook in de mensen om je heen: in vrienden, familie, studiegenoten en in de meest behoeftige en vergeten mensen in de wereld, in wie het gezicht van Christus op een speciale manier wordt weerspiegeld. Ik moedig jullie aan niet met jezelf bezig te zijn, het comfort en het egoïsme om alleen aan je eigen dingen te denken te overwinnen, en op weg te gaan om mensen die in nood zijn te ontmoeten en hen met je talenten te dienen. Dat is de beste manier om Christus te volgen en altijd een hart te hebben dat verliefd is op Hem.

Ik bid voor jullie en voor je projecten en dromen, opdat jullie te allen tijde de liefde van de Heer voelen die ons heeft geroepen tot een leven van toewijding en dienstbaarheid.

Ik wil jullie dringend verzoeken om niet te vergeten voor mij te bidden. Moge Jezus jullie zegenen en de heilige Maagd Maria voor jullie zorgen.

Hartelijke groet,

Franciscus