Aantal artikelen: 1299

Paus: Voor de mensen met een beperking

Laten we bidden dat mensen met een beperking in het middelpunt van de belangstelling van de samenleving komen te staan en dat instellingen inclusieprogramma’s bevorderen die hun actieve deelname vergroten.

Van de paus en de Kerk

"Ik nam de uitnodiging aan"

Oscar Migueles schrijft over de vreugde die hij ontdekte in vriendschap: "Als je betrokken bent bij iets goeds, nodig je de mensen uit om wie je geeft."

Getuigenissen

Pastorale reis naar Finland en Estland

De prelaat van Opus Dei maakt van 22 tot 26 november een pastorale reis naar Finland en Estland. Naast het bezoeken van leden van het Werk en vrienden in deze landen, zal hij de wijding van de nieuwe bisschop van Helsinki bijwonen.

Van de prelaat van het Opus Dei

Opus Dei 75 jaar in Groot Brittannië

In vogelvlucht langs de video's die naar aanleiding van 75 jaar Opus Dei in Groot Brittannië zijn gemaakt.

Getuigenissen

Veertig jaar na de afkondiging van de Apostolische Constitutie "Ut sit"

Op 28 november 1982 richtte paus Johannes Paulus II het Opus Dei op als personele prelatuur middels de Apostolische Constitutie "Ut sit", die op 19 maart 1983 aan de zalige Alvaro del Portillo werd overhandigd (vanaf dat moment de eerste prelaat van het Opus Dei).

Van het Opus Dei

Wat ik nodig had

Tijdens het 75-jarig jubileum van het Opus Dei in Groot-Brittannië plaatsen we een aantal video's met verhalen van levens die door het geloof zijn veranderd. "Wat ik nodig had” gaat over Maria, het Royal Ballet, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Getuigenissen

Wijding van 29 diakens van het Opus Dei

Aankomende zaterdag, op 18 november, zullen 29 leden van het Opus Dei uit 19 landen het diaconaat ontvangen in de Romeinse Basiliek van Sint-Eugene. De ceremonie begint om 10:30 uur (Romeinse tijd).

Van het Opus Dei

Regionale bijeenkomsten of werkweken van het Opus Dei

Enkele vragen en antwoorden: Wat zijn Regionale bijeenkomsten of werkweken? Wanneer vonden ze voor het eerst plaats? Hoe zijn de Regionale bijeenkomsten verbonden met het eeuwfeest van Opus Dei? Hoe kunnen we deelnemen aan de regionale bijeenkomst?

Van het Opus Dei

8 november: Herdenking van de heilige Severinus

De relikwieën van de heilige Severinus worden bewaard in Villa Tevere in Rome, de centrale zetel van het Opus Dei. In de centra van de Prelatuur wordt op 8 november de votiefmis ter ere van de heilige Severinus gevierd.

Van het Opus Dei

Paus: bidden voor de Paus

Laten we bidden voor de Paus, dat hij in de uitoefening van zijn zending de kudde, die Jezus hem heeft toevertrouwd, in geloof mag blijven begeleiden – altijd met de hulp van de Heilige Geest.

Van de paus en de Kerk