Maandelijkse intentie

We publiceren de intentie van 2 oktober 2022 tot 2 oktober 2024, die de prelaat aan de gelovigen van het Opus Dei en aan hun vrienden voorstelt.

Intencion mensual. Opus Dei

Laten we de Heer genade vragen om de Kerk met heel ons leven te dienen. Laten wij in dit verband cor unum et anima una (één van hart en één van ziel, zie Handelingen 4,32) bidden, in nauwe verbondenheid met de Vader, voor het werk dat de Paus in het motu proprio Ad charisma tuendum van het Werk heeft gevraagd. Laten wij proberen met concrete daden de eenheid in onze geestelijke familie en met alle christenen te bevorderen, om de Kerk te dienen zoals de Kerk gediend wil worden. Zo zullen wij bijdragen aan de evangelisatie van de wereld vanuit de schoonheid van het charisma dat de heilige Jozefmaria heeft ontvangen.

Bibliografie

- De heilige Jozefmaria, Gesprekken, Het Opus Dei en het streven naar heiligheid in de wereld. nrs. 58-63.
- Van de Prelaat, Pastorale brief: Trouw, 19-III-2022, nrs. 10-12.