Aantal artikelen: 10

De zaligsprekingen (III): De luidspreker van God

“Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden.” Het lijden kan een ervaring zijn die ons in staat stelt God te ontmoeten. Paus Franciscus heeft deze tekst over de zaligsprekingen voorgelegd aan de jongeren ter voorbereiding van de Wereldjongerendagen in Polen.

Geloofsleven

De zaligsprekingen (IV): de revolutie van de zachtmoedigen

Bij de derde zaligspreking nodigt de Heer ons uit een zachtmoedig hart te kweken, dat bereid is om met rust, nederigheid en standvastigheid met God samen te werken.

Geloofsleven

De zaligsprekingen (II): verrijkt worden door het beleven van de armoede

Het tweede hoofdartikel over de zaligsprekingen, dat vooral gericht is tot jongeren, gaat in op de raad van de Heer: "Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.”

Geloofsleven

De beschermheren en -vrouwen van de jongerensynode

Enkele jong gestorven mannen en vrouwen zijn beschermheer en -vrouwe van de Jongerensynode. Jongeren die in de afgelopen decennia gestorven zijn, tijdens hun leven de christelijke deugden heldhaftig leefden en nu op weg zijn naar hun heiligverklaring.

Nieuws

Dromen met anderen

“De toekomst is er voor jou, de toekomst bestaat uit ontmoetingen.” Met deze woorden moedigt Paus Franciscus alle jongeren aan om, op weg naar de aan hen gewijde synode, groots te dromen en andere mensen daarbij in te sluiten. "We hebben elkaar nodig, niemand is een eiland. Alleen samen kunnen we een toekomst bouwen die iedereen insluit."

Van de paus en de Kerk

Video van de paus: Jonge mensen in Afrika

Afrika is een continent met een enorm potentieel. Haar jonge mensen vertegenwoordigen haar toekomst. Een toekomst die, wanneer deze samengaat met onderwijs en de mogelijkheid tot werk, schitterend is.

Van de paus en de Kerk

Brief van Paus Franciscus aan de jongeren van de UNIV

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het studententreffen UNIV in Rome, heeft Paus Franciscus een boodschap tot de deelnemers gericht. Hier wordt de vertaling weergegeven.

Van de paus en de Kerk

​Paus Franciscus tot jongeren: Wees niet bang!

“In de Heilige Schrift staat de uitdrukking ‘Wees niet bang’ 365 keer in verschillende variaties herhaald. Alsof de Heer wil dat we vrij zijn van angst, elke dag van het jaar.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap aan jongeren vanwege Palmzondag/Wereldjongerendag, 25 maart 2018.

Van de paus en de Kerk

Een verlangen om te dienen

Jongeren die via het Opus Dei christelijke vorming ontvangen, spreken over hun persoonlijke ervaringen (video Engelstalig; 05'14'').

Opus Dei

Geluk en christelijk leven

Het Opus Dei biedt ook vorming aan jongeren: alleenstaanden, studenten, scholieren, .... In deze video vertellen jongeren uit diverse landen over hoe zij hun christelijk leven beleven met een uniek doel: geluk (duur 4'57'').

Opus Dei