23 januari 2017: Mgr. Ocáriz, prelaat van het Opus Dei

Monseigneur Fernando Ocáriz werd vier jaar geleden, op 23 januari 2017, gekozen als prelaat van het Opus Dei. In deze bijdrage volgen enkele citaten van de prelaat van 23 januari 2020.

“Dat we meer op U mogen vertrouwen, Heer, en minder op onze eigen kracht. En als we onze eigen zwakheid ervaren, help ons blij te zijn, in de wetenschap dat U ons ondanks deze zwakheid hebt gekozen, omdat U van ons houdt.” (homilie, 23 januari 2020)

“Het Werk is van iedereen. Daarom, als je bidt voor de Vader, wie het ook mag zijn, realiseer je dat je bidt voor iets dat van jezelf is.” (Rome, 23 januari 2020)