Aantal artikelen: 161

Bericht van de prelaat (15 mei 2024)

Ter gelegenheid van het Pinksterfeest nodigt de prelaat van Opus Dei ons uit om te mediteren over de werking van de Heilige Geest in onze zielen. Hij blijft ons aanmoedigen om te bidden voor de bestudering van de Statuten die gaande is.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (20 april 2024)

Als voorbereiding op het volgende Jubeljaar, moedigt de prelaat van het Opus Dei ons aan om ons te verenigen met het Jaar van Gebed, wat uitgeroepen is door de Heilige Vader.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (15 maart 2024)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om bij het naderen van de Goede Week na te denken over hoe wij met ons eigen leven Christus overal kunnen brengen.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (10 februari 2024) Gehoorzaamheid

In deze nieuwe pastorale brief, denkt de prelaat van het Opus Dei na over gehoorzaamheid, in het licht van de christelijke boodschap en de roeping tot het Werk.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (22 januari 2024)

De prelaat van het Opus Dei vraagt om méér gebed voor de vrede in de wereld, de Kerk en het Werk.

Pastorale brieven en berichten

🎥 Kerstgroet van de Prelaat (2023)

Mgr. Fernando Ocáriz wenst iedereen een vredig Kerstmis en bidt tot het Kind Jezus voor vrede in de hele wereld en in onze huizen. "We moeten ook overwegen waar de bron van vrede is. Als we naar de brief aan de Efeziërs gaan, vinden we meteen die zin van Paulus: 'Hij is onze vrede.' Christus!"

Van de prelaat van het Opus Dei

Bericht van de prelaat (Kerstmis 2023)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit Kerstmis te beleven terwijl wij de mensen die lijden onder oorlog of armoede weten te vergezellen.

Pastorale brieven en berichten

Mgr. Ocáriz: "Ernesto Cofiño was als zuurdesem die geleidelijk zijn omgeving omvormde"

Enkele woorden van de prelaat van het Opus Dei bij het vernemen van het besluit van paus Franciscus over het decreet van heldhaftige deugden van de Guatemalteek Ernesto Cofiño.

Nieuws

Pastorale reis naar Finland en Estland

De prelaat van Opus Dei maakt van 22 tot 26 november een pastorale reis naar Finland en Estland. Naast het bezoeken van leden van het Werk en vrienden in deze landen, zal hij de wijding van de nieuwe bisschop van Helsinki bijwonen.

Van de prelaat van het Opus Dei

Bericht van de prelaat (15 november 2023)

De prelaat van het Opus Dei kondigt aan dat in de loop van 2024 in de regio's de Werkweken zullen plaatsvinden, als voorbereiding op het Gewone Algemene Congres van 2025. Thema: Op weg naar het honderdjarig bestaan van het Werk. Verdiepen in ons charisma en ons verlangen hernieuwen om God, de Kerk en de samenleving te dienen.

Pastorale brieven en berichten