Jeugd, gezin en armoede zijn de uitdagingen christenen van vandaag

De nieuwe prelaat van het Opus Dei, mgr. Fernando Ocáriz, sprak gisteren in de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis met journalisten. Hij sprak over paus Franciscus en over de uitdagingen waar de Kerk voor staat en waarover in het algemene congres van het Opus Dei dat deze dagen in Rome plaats vindt, zal worden gesproken.

De nieuwe prelaat van het Opus Dei had gistermiddag een ontmoeting met journalisten. Mgr. Fernando Ocáriz zei, dat hij zich over zijn benoeming tot prelaat “kalm en rustig” voelde, in de zekerheid dat “als God dit heeft gewild, Hij me de nodige hulp zal geven om het Werk vooruit te brengen, met het gebed van de gelovigen van de prelatuur en van zo veel vrienden.

Ik vertrouw op het gebed van veel mensen en ik ben er zeker van dat God mij zal helpen.

In het interview bedankte hij God, degenen die hem gekozen hadden en paus Franciscus voor “het getoonde vertrouwen”. “Als ik denk aan de schatten die de heilige Jozefmaria, de zalige Álvaro en de laatste prelaat ons hebben nagelaten, voel ik me onwaardig. Zij hadden menselijk en bovennatuurlijk een heel hoog niveau. Ik vertrouw op het gebed van veel mensen en ik ben er zeker van dat God mij zal helpen.” Wat betreft het werk van het Opus Dei voor de komende jaren wees de prelaat erop dat “de christenen van vandaag voor dezelfde uitdagingen staan als altijd.” Hij had het in concreto over de jeugd, het gezin, de zieken en de strijd tegen de armoede. “In de prelatuur is veel werk erop gericht de gezinnen te helpen”, zo zei hij. “Paus Franciscus dringt voortdurend aan op de gezinspastoraal, zoals we met de synode of met de apostolische brief Amoris Laetitia hebben gezien. Wij willen trouw zijn aan zijn aansporingen.”

Wij mogen geen personen zijn die de confrontatie zoeken, die nergens toe leidt en oorzaak kan zijn van gebrek aan naastenliefde.

Mgr. Fernando Ocáriz wees erop dat zijn benoeming in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen is gevallen. “Dat doet me denken aan wat paus Franciscus zegt: bruggen slaan. Wij mogen geen personen zijn die de confrontatie zoeken, die nergens toe leidt en oorzaak kan zijn van gebrek aan naastenliefde. Ik bedoel geen irenisme (een stroming die de waarheden van het katholieke geloof relativeert in een streven naar verstandhouding met andersdenkenden): het is mogelijk bevriend te zijn en verschillende ideeën te hebben. De brug die de vriendschap vormt kan leiden tot gemeenschappelijke ideeën.”

El Prelado pudo además saludar a algunas familias. (Fotografía: Ismael Martínez Sánchez)

De nieuwe prelaat werd bij zijn ontmoeting met journalisten vergezeld door mgr. Mariano Fazio. Maandagmiddag deelde deze het besluit van het verkiezingscongres aan de paus mee. “Paus Franciscus heeft de benoeming onmiddellijk bevestigd. Hij zei dat dit een belangrijk moment voor het Opus Dei is, want het zal voor de eerste keer geleid worden door een persoon die niet nauw met de heilige Jozefmaria heeft samengewerkt. Hij vroeg ons, heel trouw aan de geest van de stichter, stoutmoedig de uitdagingen van de toekomst aan te gaan”, aldus mgr. Mariano Fazio.

Paus Franciscus schonk de prelaat een medaillon van de allerheiligste Maagd Maria. De plechtige inauguratie van mgr. Fernando Ocáriz zal op 27 januari plaats vinden in de prelaatskerk Onze Lieve Vrouw van de Vrede, waar de zetel van de prelaat van het Opus Dei zich bevindt.