Aantal artikelen: 20

“Het koude lichaam van Christus”

Nicodemus en Jozef van Arimatea - heimelijk leerlingen van Christus - nemen het voor Hem op vanuit de hoge functies die zij bekleden.

Dagelijkse teksten

“Alles is volbracht”

Bewonder de zielskracht van de heilige Maria: aan de voet van het Kruis, ten prooi aan de diepste menselijke smart - geen smart is aan de hare gelijk - en toch vol sterkte. Vraag haar om die zielskracht, opdat ook jij het aan de voet van het Kruis leert uithouden. (De Weg, 508)

Dagelijkse teksten

“Het mysterie van Witte Donderdag”

Wij moeten de volgende woorden van Jezus helemaal tot de onze maken: Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, vurig heb Ik verlangd dit paasmaal met u te eten.

Dagelijkse teksten

“Liefde betaal je met liefde”

Wil je weten hoe jij de Heer kunt bedanken voor wat Hij voor ons gedaan heeft?... Met liefde! Er is geen andere weg. Liefde betaal je met liefde. Maar de zekerheid dat men liefheeft verkrijgt men door het offer. Vat dus moed: Verloochen jezelf en neem zijn Kruis op. Dan zul je er zeker van zijn dat je zijn Liefde met liefde beantwoordt. (De Kruisweg, vijfde statie, nr. 1)

Dagelijkse teksten

“Het Kruis op je schouders met een glimlach op je lippen”

Naarmate je Christus meer toebehoort, des te meer genade zul je ontvangen voor je werk op aarde en voor je eeuwig geluk. Maar je moet wel besluiten de weg van de overgave te volgen: het Kruis op je schouders, een glimlach op je lippen en een licht in je ziel. (De Kruisweg, tweede statie, nr. 3).

Dagelijkse teksten

“Het leven van Jezus loopt ten einde”

Onze zonden zijn de oorzaak geweest van de Passie: van die marteling die het allerbeminnelijkste gelaat van Jezus, perfectus Deus, Perfectus homo, volmaakt God, volmaakt mens, misvormde. En het zijn eveneens onze tekortkomingen die ons thans verhinderen de Heer te aanschouwen, en ons zijn gezicht wazig en misvormd doen voorkomen.

Dagelijkse teksten

Palmzondag

Met onze dienstbaarheid kunnen we de Heer een nog grotere triomf bereiden dan bij zijn intocht in Met onze dienstbaarheid kunnen we de Heer een nog grotere triomf bereiden dan bij zijn intocht in Jeruzalem... Want er zal geen Judas, geen Hof van Olijven en geen duistere nacht zijn... Het zal ons lukken de wereld te doen branden met de vlammen van het vuur dat Hij op aarde kwam brengen...!

Dagelijkse teksten

Overwegingen voor de Goede Week

In deze bijdrage staan enkele verwijzingen naar overwegingen over de Goede Week.

Geloofsleven

​“God neemt deel aan onze pijn om die te overwinnen”

“Ik heb plannen voor uw heil, niet voor uw onheil.” De Nederlandse vertaling van de homilie van pater Raniero Cantalamessa, pauselijk prediker, gehouden tijdens de Viering van het lijden en sterven van Christus op Goede Vrijdag voorgezeten door Paus Franciscus in de Sint Pietersbasiliek te Rome. Traditioneel predikt Vader Cantalamessa de preek tijdens deze liturgie op Goede Vrijdag.

Van de paus en de Kerk

Meditatie van de Prelaat IV: Het licht dat de wereld nodig heeft

We publiceren de vierde en tevens laatste meditatie voor de Goede Week. Mgr. Fernando Ocáriz staat in deze meditatie stil bij het Licht van Christus.

Overige berichten