Overwegingen voor de Goede Week

In deze bijdrage staan enkele verwijzingen naar overwegingen over de Goede Week.

Overwegingen van Mgr. Fernando Ocariz

Overwegingen van Mgr. Javier Echevarría

Overig

  • Heilige Jozefmaria: De Kruisweg
    De Kruisweg bevat beschouwingen over de 14 staties van de Kruisweg die de lezer bij het lijden van de Heer betrekken, alsof hij er zelf aanwezig was. Aan elke statie zijn enkele punten ter overweging toegevoegd.
  • Vier Pasen
    Nederlandse bisschoppen geven persoonlijk uitleg over Pasen. Zeven dagen, acht filmpjes.
  • Video: Eucharistische devotie,
    Een meditatie over de relatie tussen de heilige Mis en het Kruisoffer van Christus, een meditatie voor de Goede Week.
  • Artikelen over de Goede Week