Aantal artikelen: 20

Meditatie van de Prelaat III: Christus, spiegel van onze kwetsbaarheid

Derde fragment, een meditatie van Prelaat Fernando Ocáriz, over de Passie van de Heer. In dit deel reflecteert hij op de gemartelde Christus, "Ecce Homo", die kwetsbaar lijkt voor de mens.

Overige berichten

Eucharistische devotie

De relatie tussen de heilige Mis en het Kruisoffer van Christus, een meditatie voor de Goede Week.

Geestelijke teksten

Meditatie van de Prelaat II: Het Nieuwe Gebod van de Heer

Tweede meditatie van de Prelaat van het Opus Dei over de Passie van de Heer met als thema 'het nieuwe gebod van de Heer', dat we 'dagelijks bij ons thuis kunnen beleven in vele kleine liefdesdaden'.

Overige berichten

Hem kennen en jezelf kennen (I): Jezus’ hart stelen

De goede moordenaar stal met één enkel woord het hart van Christus en opende zo de poorten van de hemel. Zo is het gebed: een woord dat Jezus’ hart steelt en waardoor wij vanaf dat moment samen met Hem kunnen leven.

Geestelijke teksten

Goede Week: Online agenda van plechtigheden

De online programmering van de KRO-NCRV, het Vaticaan en de Maria bedevaartplaats Torreciudad (Spaanstalig) tijdens de Goede Week en Pasen.

Nieuws

Meditatie van de Prelaat I: Verenigd in het Laatste avondmaal

We publiceren de eerste meditatie van een serie van vier, waarin Mgr. Fernando Ocáriz stilstaat bij het Lijden van de Heer.

Overige berichten

Bericht van de prelaat (april 2020)

Nu de Goede Week voor de deur staat nodigt mgr. Fernando Ocáriz ons uit om in de huidige situatie van lijden veel naar de gekruisigde Jezus Christus te kijken, naar Hem die ons verlost en bron van hoop is.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (april 2019)

"Mgr. Fernando Ocáriz nodigt ons uit om in de Goede Week Christus aan het Kruis te beschouwen en er over na te denken hoe wij ons persoonlijk beschikbaar stellen voor de wil van God".

Pastorale brieven en berichten

Van Palmzondag naar Pasen

Overwegingen van mgr. Javier Echevarría voor iedere dag van de Goede Week.

Van de prelaat van het Opus Dei

Mijn Heer en mijn God

Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik van onze Moeder, bereiden wij ons voor om U te begeleiden op de lijdensweg die de losprijs is geweest om ons vrij te kopen...

Bid met de heilige Jozefmaria