“Liefde betaal je met liefde”

Wil je weten hoe jij de Heer kunt bedanken voor wat Hij voor ons gedaan heeft?... Met liefde! Er is geen andere weg. Liefde betaal je met liefde. Maar de zekerheid dat men liefheeft verkrijgt men door het offer. Vat dus moed: Verloochen jezelf en neem zijn Kruis op. Dan zul je er zeker van zijn dat je zijn Liefde met liefde beantwoordt. (De Kruisweg, vijfde statie, nr. 1)

Het is niet te laat, alles is nog niet verloren... Ook al lijkt het jou zo. Ook al herhalen dit duizenden onheilspellende stemmen. Ook al omringen jou spottende en ongelovige blikken... je bent op het goede moment aangekomen om het Kruis op je te nemen: de Verlossing heeft nog steeds plaats - nu! - en Jezus heeft vele Simons van Cyrene nodig.
De Kruisweg, vijfde statie, nr. 2

Een edel hart schrikt niet terug voor het offer, als het erom gaat de beminde persoon gelukkig te kunnen zien. Om een lijdend gezicht te doen opklaren weet een edelmoedige ziel de afkeer te overwinnen en zich zonder omhaal over te geven... En God, verdient Hij minder dan een mens van vlees, dan een handvol leem? Leer je grillen te versterven. Aanvaard de tegenspoed zonder die te overdrijven, zonder misbaar te maken, zonder... hysterisch te doen. Zo zul je het Kruis van Jezus verlichten.
De Kruisweg, vijde statie, nr. 3

Hoe jij echt het heilig Kruis van Jezus kunt beminnen?... Verlang ernaar!... Smeek de Heer om kracht om het in alle harten, overal ter wereld, te kunnen planten! En daarna... doe met vreugde aan genoegdoening; tracht Hem ook te beminnen met het kloppen van al die harten die nog steeds niet van Hem houden.
De Kruisweg, vijfde statie, nr. 5

Ontvang berichten per e-mail

email