“Heilige zielen moeten gelukkig zijn”

Ik vertelde je dat zelfs mensen die niet gedoopt zijn mij, innerlijk geraakt, gezegd hebben: “Natuurlijk begrijp ik dat mensen die een heilig leven willen leiden gelukkig moeten zijn, want ze hebben een kijk op de gebeurtenissen die boven de aardse werkelijkheid uitstijgt; ze bezien de dingen in het licht van de eeuwigheid.” Daarna heb ik je gezegd: Laten we hopen dat die visie jou nooit ontbreekt en dat je consequent reageert op de uitverkiezing door de Allerheiligste Drieëenheid! (De Smidse, 1017)

Als wij, kinderen van God, het willen, verzeker ik je dat we er geweldig aan zullen bijdragen het werk en het leven van de mensen te verlichten met de goddelijke - eeuwige! - straling die de Heer in onze ziel heeft willen leggen.

Maar, zoals de heilige Johannes leert, “wie aanspraak maakt op verbondenheid met God, moet leven juist zoals Christus geleefd heeft”: een weg die altijd naar de glorie leidt, maar - ook altijd - via het offer loopt.
(De Smidse, 1018)

Heer Jezus, maak dat ik uw genade duidelijk ervaar en daar zodanig aan meewerk dat mijn hart zich van alle ballast ontdoet... en U het helemaal kunt vullen. U, mijn Vriend, mijn Broer, mijn Koning, mijn God, mijn Liefde!
(De Smidse, 913)

Ontvang berichten per e-mail

email