“Gij zijt gezegend onder de vrouwen”

Richt je blik op de heilige Maagd en overweeg hoe zij de deugd van de trouw beleeft. Als Elisabet haar nodig heeft, zegt het evangelie dat zij naar haar toe gaat cum festinatione, in blijde haast. Trek daar lering uit! (De Voor, 371)

Jonge vriend, nu heb je zeker al geleerd hoe je verder kunt gaan. - Houd Jozef en Maria blij gezelschap... en je zult overleveringen horen van het Huis van David.

Je zult horen over Elisabet en Zacharias, je zult ontroerd worden door de intens zuivere liefde van Jozef, en telkens als er gesproken wordt over het Kind dat in Betlehem geboren zal worden, zal je hart sneller gaan kloppen...

Met spoed reizen wij naar het bergland, naar een dorp van de stam Juda (Lc. 1, 39).

We komen daar aan. - Het is het huis waar Johannes de Doper geboren zal worden. - Elisabet bejubelt vol dankbaarheid de Moeder van de Verlosser: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot! - Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? (Lc. 1, 42-43).

De Doper springt op in de schoot van Elisabet... (Lc. 1, 41). - De nederigheid van Maria uit zich in het Magnificat... - En jij en ik, die hoogmoedig zijn - die hoogmoedig waren -, beloven nederig te worden.

De heilige Rozenkrans, tweede blijde geheim.

Ontvang berichten per e-mail

email