“Er zijn armen die in werkelijkheid rijk zijn. En omgekeerd”

Niet vergeten: hij die het minst nodig heeft, heeft het meest. - Schep je geen behoeften. (De Weg, 630)

Wees onthecht aan de aardse goederen. - Bemin en beoefen de armoede van geest: stel je tevreden met wat je nodig hebt voor een sober en eenvoudig leven.

- Anders word je nooit een apostel.
(De Weg, 631)

De ware armoede bestaat niet in het niets bezitten, maar in het onthecht zijn: in het vrijwillig afstand doen van het heersen over de dingen.

- Daarom zijn er armen die in werkelijkheid rijk zijn. En omgekeerd.
(De Weg, 632)

Je hebt de geest van armoede niet, wanneer je in de gelegenheid bent, een keuze te doen zonder dat anderen het zien, en je niet het minste kiest.
(De Weg, 635)