Waarom zou je lijden? De christelijke betekenis van versterving

Er zijn zaken die we niet begrijpen. We kunnen ze alleen vanuit het geloof benaderen. En vanuit de liefde. Waarom stierf Christus aan een kruis? Was dat verschrikkelijke lijden nodig om ons te bevrijden van de duistere kanten van ons innerlijk? Nee, dat was het niet. God had onze zonden op duizend andere manieren kunnen vergeven. Een samenvatting van vier artikelen over de betekenis van christelijke versterving.

Wij bieden vier samenvattingen van door theologen geschreven artikelen over de betekenis van christelijke versterving.

Imiteren van Christus (Javier Sesé)

Het is kenmerkend voor geliefden om dankbaar te zijn, om liefde met liefde te willen beantwoorden; en liefde uit zich in woorden en daden. Hoe groter de liefde, hoe sprekender de woorden en hoe vrijgeviger en meer zelfgevend de daden.

Daarom hebben vrome christenen van alle tijden ernaar gestreefd hun liefde voor God te uiten in woorden (gebed) en daden (offer), als antwoord op Gods liefde die zich uit in zijn Woord (prediking, evangelie, onderwijs) en zijn Kruisoffer.

Maar het is ook kenmerkend voor verliefde mensen om zoveel mogelijk te willen lijken op de persoon die zij liefhebben, om in hun voetsporen te treden.

Javier Sesé is gepromoveerd in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Navarra.

Hoe stond Jezus tegenover boete? (Juan Chapa)

In het licht van de immense verlossende waarde van Christus' kruisdood begrepen de christenen vanaf het begin dat lijden en boete doen – vooral vasten, bidden en aalmoezen geven – integraal deel uitmaakten van echte bekering. Meer nog, zij konden met Jezus worden geassocieerd als een instrument om deel te nemen aan het offer van Christus en met Hem mee te leven. Zo blijft de Kerk beleven wat Paulus schreef: “Op het ogenblik verheug ik mij dat ik voor u mag lijden en in mijn lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de Kerk” (Kol 1,24).

Juan Chapa is gepromoveerd in de theologie aan de Universiteit van Navarra.

Bidden met lichaam en ziel (Jutta Burggraf)

Er zijn zaken die we niet begrijpen. We kunnen ze alleen vanuit het geloof benaderen. En vanuit de liefde. Waarom stierf Christus aan een kruis? Was dat verschrikkelijke lijden nodig om ons te bevrijden van de duistere kanten van ons innerlijk? Nee, dat was het niet. God had onze zonden op duizend andere manieren kunnen vergeven. Of ze gewoon niet vergeven.

Waarschijnlijk heeft hij de indrukwekkendste manier gekozen. Die welke de dwaasheid van zijn grote liefde het duidelijkst tot uitdrukking bracht: Hij is mens geworden, als een van ons, en heeft onze vreugde en ons verdriet tot het einde toe gedeeld.

Jutta Burggraf doceerde dogmatische theologie aan de Universiteit van Navarra, Spanje.

De schoonheid van de heiligen en christelijke versterving (Pablo Marti del Moral)

Het christendom zoekt geen pijn omwille van de pijn. We begrijpen de versterving van het lichaam het best in het beeld van de heiligen, in de glimlach van Johannes Paulus II over de vrede van Moeder Teresa.

Met deze twee voorveronderstellingen in gedachten zien we dat er twee fundamentele redenen zijn voor christelijke verstervingen: zelfbeheersing en zelfverbetering.

Pablo Marti del Moral is doctor in de theologie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis.