Aantal artikelen: 5

De schoonheid van de heiligen en christelijke versterving

Het christendom zoekt geen pijn omwille van de pijn. We begrijpen de versterving van het lichaam het best in het beeld van de heiligen, in de glimlach van Johannes Paulus II over de vrede van Moeder Teresa. Met deze twee voorveronderstellingen in gedachten zien we dat er twee fundamentele redenen zijn voor christelijke verstervingen: zelfbeheersing en zelfverbetering. De auteur, Pablo Marti del Moral, behaalde een doctoraat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome.

Geestelijke teksten

Waarom zou je lijden? De christelijke betekenis van versterving

Er zijn zaken die we niet begrijpen. We kunnen ze alleen vanuit het geloof benaderen. En vanuit de liefde. Waarom stierf Christus aan een kruis? Was dat verschrikkelijke lijden nodig om ons te bevrijden van de duistere kanten van ons innerlijk? Nee, dat was het niet. God had onze zonden op duizend andere manieren kunnen vergeven. Een samenvatting van vier artikelen over de betekenis van christelijke versterving.

Geestelijke teksten

Hoe stond Jezus tegenover boete?

Een van de 50 meest gestelde vragen over Jezus Christus en de Kerk, beantwoord door een team van wetenschappers van de faculteiten geschiedenis en theologie van de Universiteit van Navarra. Juan Chapa is gepromoveerd in de theologie aan de Universiteit van Navarra.

Jezus Christus

Imiteren van Christus: De christelijke betekenis van versterving

Versterving is een middel, een weg, geen doel op zich. Je opofferen voor liefde voert tot de volheid van liefde, in God zelf, die Liefde, Vreugde, Geluk, Glorie is. Zonder enige zweem van pijn of verdriet.

Geestelijke teksten

Bidden met lichaam en ziel

Er zijn zaken die we niet begrijpen. We kunnen ze alleen vanuit het geloof benaderen. En vanuit de liefde. Waarom stierf Christus aan een kruis? Was dat verschrikkelijke lijden nodig om ons te bevrijden van de duistere kanten van ons innerlijk? Nee, dat was het niet. God had onze zonden op duizend andere manieren kunnen vergeven. Of ze gewoon niet vergeven. Theologe Jutta Burggraf belicht de achtergronden van het vergeten aspect van de christelijke ascese.

Jezus Christus