Aantal artikelen: 3

Hoe stond Jezus tegenover boete?

Een van de 50 meest gestelde vragen over Jezus Christus en de Kerk, beantwoord door een team van wetenschappers van de faculteiten geschiedenis en theologie van de Universiteit van Navarra. Juan Chapa is gepromoveerd in de theologie aan de Universiteit van Navarra.

Jezus Christus

Imiteren van Christus: De christelijke betekenis van versterving

Versterving is een middel, een weg, geen doel op zich. Je opofferen voor liefde voert tot de volheid van liefde, in God zelf, die Liefde, Vreugde, Geluk, Glorie is. Zonder enige zweem van pijn of verdriet.

Geestelijke teksten

Bidden met lichaam en ziel

De Da Vinci Code heeft de lichamelijke versterving, weliswaar karikaturaal, opnieuw op de kaart gezet. Theologe Jutta Burggraf belicht de achtergronden van dit vergeten aspect van de christelijke ascese.

Jezus Christus