Heel dicht bij de mensen staan, vooral in landen waar meer lijden is.

Op 24 juni jongstleden ontving de Heilige Vader Mgr Fernando Ocáriz, begeleid door auxiliair vicaris Mariano Fazio, bij het pauselijk zomerverblijf.

Prelaat op audiëntie bij de Paus

Tijdens de audiëntie informeerde de prelaat de paus over het werk dat wordt uitgevoerd met het Dicasterie voor de Clerus om de statuten aan te passen. Hij onderstreepte de familiaire sfeer en open dialoog  waarmee deze taken worden uitgevoerd. De paus moedigde hen aan met deze houding van dialoog en samenwerking te blijven werken.

Mgr. Ocáriz informeerde de Heilige Vader ook over de voorbereidingen voor het honderdjarig bestaan van het Opus Dei, in het bijzonder over de regionale bijeenkomsten die dit jaar worden gehouden, met de deelname van alle leden van het Werk samen met vele vrienden en medewerkers.

Hij informeerde de paus ook over zijn aankomende reis naar Zuid-Amerika. De paus moedigde hem aan om heel dicht bij de mensen te staan, vooral in landen waar het lijden groter is, of waar het evangelisatiewerk moeilijker is, en herinnerde aan het opofferingsgezinde werk dat sommige mensen van het Opus Dei in die landen doen.

De audiëntie, die ongeveer een half uur duurde, vond plaats in een sfeer van warmte en genegenheid van de kant van de Heilige Vader, die de prelaat en de auxiliair vicaris zijn hartelijke zegen gaf.