109 Artikels

Bericht van de prelaat (18 oktober 2021)

Ter gelegenheid van het feest van de heilige Lucas nodigt de prelaat van het Opus Dei ons uit om de Heer in het Evangelie te aanschouwen om ons door Hem te laten veranderen.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (20 september 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om onze eenheid met de Heer te verlevendigen door middel van het Kruis.

Pastorale brieven en berichten

Mgr. Fernando Ocáriz 50 jaar priester

Mgr. Fernando Ocáriz werd op 15 augustus 1971 priester gewijd, op het feest van Maria Tenhemelopneming. In deze video zijn een aantal gebeurtenissen samengevat van zijn pastorale activiteiten als prelaat van het Opus Dei.

Van de prelaat van het Opus Dei

Bericht van de prelaat (10 augustus 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit hem te vergezellen met gebed voor zijn vijftigjarig priesterjubileum.

Pastorale brieven en berichten

Pastorale reizen van de prelaat in juli en augustus

In juli en augustus maakt Mgr. Fernando Ocáriz diverse pastorale reizen. Hij zal daarbij ontmoetingen hebben met de gelovigen van de Prelatuur, medewerkers en andere mensen die deelnemen aan de apostolische initiatieven van de Prelatuur.

Van de prelaat van het Opus Dei

Bericht van de prelaat (17 juli 2021)

Ter gelegenheid van het liturgische feest van de heilige Maria Magdalena, vraagt de prelaat van het Opus Dei ons om met een hernieuwd enthousiasme in te gaan op de uitnodiging van Jezus om ons te bekeren.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (10 juni 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit mee te werken aan de voorbereidingen van de viering van het honderdjarig bestaan van het Opus Dei. Deze viering start op 2 oktober 2028 en duurt tot 14 februari 2030, de 100ste verjaardag van het begin van het Werk met vrouwen. Een feest met twee data als uitdrukking van eenheid.

Pastorale brieven en berichten

Het werk van de toekomst: waardigheid en plaats van ontmoeting

De pandemie heeft een grote invloed op werkgelegenheid en de wijze waarop gewerkt wordt in de hele wereld. In deze brief schrijft Fernando Ocáriz ons over de ware dimensie van het werk. Hij helpt ons om er een rijker beeld van te krijgen, het gaat immers om meer dan het zuiver economische aspect. Een artikel van de prelaat van het Opus Dei over de Dag van de Arbeid gepubliceerd door Aleteia.

Nieuws

Bericht van de prelaat (1 mei 2021)

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om meer om te gaan met Onze Lieve Vrouw, door in de meimaand een bedevaart te maken.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (11 april 2021)

De Prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit Pasen te beleven met de vreugde van het besef dat Christus is verrezen en ons te herinneren welke redenen tot vreugde de Heer ons geeft.

Pastorale brieven en berichten