Aantal artikelen: 142

De prelaat van het Opus Dei in Barcelona: "Laten wij zaaiers van vrede en vreugde zijn".

Mgr. Fernando Ocáriz heeft tijdens zijn bezoek aan Barcelona op 5, 6 en 7 augustus verschillende ontmoetingen gehad met gelovigen van de Prelatuur. Naast deze ontmoetingen bezocht Mgr. Ocáriz tijdens zijn verblijf in Barcelona de Basiliek van La Merced, zoals de heilige Jozefmaria bij zoveel gelegenheden deed. Op zondagavond 7 augustus keerde de Prelaat van het Opus Dei terug naar Rome.

Van de prelaat van het Opus Dei

Brief van de prelaat naar aanleiding van het Motu Proprio 'Ad charisma tuendum'

Mgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei, schrijft over het Motu Proprio van paus Franciscus 'Ad charisma tuendum' ('Om het charisma veilig te stellen').

Van de prelaat van het Opus Dei

Boodschap ter gelegenheid van de afsluiting van het Jaar van het Gezin

Ter gelegenheid van de afsluiting van het Jaar van het Gezin deelt Mgr. Ocariz, tegelijk met de viering van het feest van de heilige Jozefmaria, een audioboodschap die hier te lezen is als artikel.

Van de prelaat van het Opus Dei

Reis van de prelaat naar Polen

Op dinsdag 21 juni kwam Mgr. Fernando Ocáriz aan in Polen, waar hij door verschillende gezinnen werd verwelkomd. Op 22 juni ontving hij een eredoctoraat van de Pauselijke Faculteit voor Theologie in Wrocław.

Van de prelaat van het Opus Dei

Brief van de prelaat (19 maart 2022): Trouw

In deze pastorale brief vindt u enkele overwegingen van de Prelaat van het Opus Dei over de trouw aan Jezus Christus en aan de roeping tot het Werk, in navolging van wat de H. Jozefmaria leerde.

Van de prelaat van het Opus Dei

Kerstgroet van de prelaat van het Opus Dei (2021)

De prelaat van het Opus Dei, monseigneur Fernando Ocáriz, wenst ons een zalig Kerstmis 2021: "Kijk naar het kind, om met de ogen van het geloof Gods liefde voor ons te zien, (...) wetende dat God ons op dat moment liefdevol aankijkt".

Van de prelaat van het Opus Dei

De maandelijkse intentie: samen bidden

In dit artikel vindt u de gebedsintentie voor de periode van 2 oktober 2021 tot en met 2 oktober 2022, die de prelaat voorstelt aan de gelovigen en vrienden van het Opus Dei.

Van de prelaat van het Opus Dei

Mgr. Fernando Ocáriz 50 jaar priester

Mgr. Fernando Ocáriz werd op 15 augustus 1971 priester gewijd, op het feest van Maria Tenhemelopneming. In deze video zijn een aantal gebeurtenissen samengevat van zijn pastorale activiteiten als prelaat van het Opus Dei.

Van de prelaat van het Opus Dei

Pastorale reizen van de prelaat in juli en augustus

In juli en augustus maakt Mgr. Fernando Ocáriz diverse pastorale reizen. Hij zal daarbij ontmoetingen hebben met de gelovigen van de Prelatuur, medewerkers en andere mensen die deelnemen aan de apostolische initiatieven van de Prelatuur.

Van de prelaat van het Opus Dei

Zorg dragen voor de wereld

Mgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei, schreef ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid in de Spaanse krant La Razón: "Ook met ons werk en onze dienstbaarheid kunnen we de zorg van God voor elke aanwezige persoon vorm geven.​"

Van de prelaat van het Opus Dei