Een ontmoeting met de heilige Jozefmaria in Valle Grande, Peru

Op 9 juli 1974 kwam de heilige Jozefmaria aan in Lima. Het was precies eenentwintig jaar geleden dat Opus Dei haar werk in Peru begon op 9 juli 1953.

Zaterdag 13 juli was een drukke dag voor Jozefmaria Escrivá. Om half tien 's ochtends ging hij op bezoek bij de kardinaal-aartsbisschop van Lima, en vandaar naar San Vicente de Cañete, waar een feest werd gevierd, want 's middags zou er een samenzijn zijn met de stichter van het Opus Dei in Valle Grande.

Mensen kwamen uit Lima en de omliggende dorpen. Sommigen waren al voor zonsopgang op weg. In de zaal, die vol zat met meer dan vijfhonderd mensen, waren er inheemse, mulat en Chinese gezichten, winkeliers, boeren, werknemers, leraren, vrachtwagenchauffeurs... en de vrouwen die les kregen in Condoray, een opvoedingswerk dat door vrouwen van het Werk werd uitgevoerd.

Jozefmaria sprak met hen over werk, dat volmaakt gedaan moet worden, zodat het God behaagt, en niet 'a la criolla' (zoals de lokale bevolking zegt als het werk niet goed gedaan wordt). Hij preekte over de gebruiken van vroomheid en nodigde hen in de eerste plaats uit om zichzelf van innerlijk te reinigen door een goede biecht en hun ziel te openen, om vervolgens vastberaden naar buiten te gaan en afstand te doen van drank. De woorden van de stichter van het Opus Dei, die hen waar nodig krachtig aanspoorde om hun leven te veranderen, beroerden de onbewogen gezichten van de inheemsen in bedekte emoties.


Het Instituto Rural Valle Grande werd in 1965 opgericht om het sociale, professionele en spirituele niveau van boerenfamilies te verbeteren. Het biedt technische en managementondersteuning aan kleine boeren in de valleien van Cañete, Yauyos en omliggende gebieden. Het voert onderzoeksactiviteiten en kennisoverdracht uit op het gebied van productietechnologie, het stimuleert de coöperatieve organisatie van de boeren om concurrentievoordelen te behalen in een vrije markteconomie. Het heeft ook een school voor hoger onderwijs, waar afwisselend  toekomstige landarbeiders worden opgeleid.