Aantal artikelen: 89

Een ontmoeting met de heilige Jozefmaria in Valle Grande, Peru

Op 9 juli 1974 kwam de heilige Jozefmaria aan in Lima. Het was precies eenentwintig jaar geleden dat Opus Dei haar werk in Peru begon op 9 juli 1953.

Bid met de heilige Jozefmaria

Een ontmoeting met de heilige Jozefmaria in Brazilië

Een geremasterde editie van het 'samenzijn' met de heilige Jozefmaria Escriva tijdens zijn catechetische reis in Brazilië, die op 22 mei 1974 begon.

Bid met de heilige Jozefmaria

Een ontmoeting met de heilige Jozefmaria in Brafa

Een geremasterde en ingekorte versie van een samenzijn met de heilige Jozefmaria Escriva in Brafa (Barcelona), die plaatsvond in november 1972.

Bid met de heilige Jozefmaria

Hoogfeest Christus Koning

Op zondag 26 november vieren we het hoogfeest van Christus Koning, waarmee het liturgisch jaar wordt afgesloten. Een homilie van de heilige Jozefmaria gepubliceerd in 'Christus komt langs' gegeven op het hoogfeest van Christus Koning in 1970.

Bid met de heilige Jozefmaria

Escriva.org: ga dieper in op de boodschap van de heilige Jozefmaria

De geschriften van de heilige Jozefmaria geven inzicht aan mensen die op zoek zijn naar God in het gewone leven. Het eerste boek, "De Weg", werd gepubliceerd in 1939. De lancering van escriva.org geeft gemakkelijk toegang tot veel van de geschriften van de stichter van Opus Dei.

Documentatie

De molen naast het tankstation

Slechts twee foto’s zijn bij ons bekend van de heilige Jozefmaria in Nederland. Een daarvan tonen we hier.

Nieuws

Bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe van Pilar

Onze Lieve Vrouwe van Pilar is een van de oudste Maria-heiligdommen. We vieren haar feestdag op 12 oktober.

Verhalen uit zijn leven

6 oktober: Jubileum van de heiligverklaring van de heilige Jozefmaria

Op 6 oktober 2002 verklaarde paus Johannes Paulus II de stichter van het Opus Dei heilig. Hij noemde hem "de heilige van het gewone leven".

Nieuws

Eerste Mis feest Heilige Jozefmaria in Irak

De Mis zal worden gevierd in de stad Erbil, de hoofdstad van de federale staat Iraaks-Koerdistan. De Mis zal in het Aramees worden gelezen volgens de Chaldeeuwse liturgische ritus.

Nieuws

Een deur naar het mysterie: de geloofsbelijdenis van Athanasius

De Geloofsbelijdenis van Athanasius - ook bekend onder de eerste woorden ‘Quicumque vult’ – is een samenvatting van geloofswaarheden over de Allerheiligste Drie-eenheid en de Menswording. De heilige Jozefmaria bad en mediteerde over deze tekst op de derde zondag van elke maand, om te groeien in zijn liefde voor de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Geestelijke teksten