Christus de centrale plaats geven in je leven

De prelaat van het Opus Dei, Mgr. Fernando Ocáriz, brengt deze zomer pastorale bezoeken in diverse landen van Europa. Op 14 augustus ontmoette hij in Zonnewende in Nederland verschillende gelovigen van de prelatuur.

Opus Dei - Christus de centrale plaats geven in je levenMgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei in Zonnewende.

Hij zei hen: “We hebben alle reden om dankbaar te zijn: blij met het christelijke geloof en met onze roeping die God als een geschenk in onze handen heeft gelegd, zoals Hij die ook in de handen van de stichter legde. Trouw aan deze roeping is niet zozeer trouw zijn aan een aantal vroomheidsoefeningen, maar aan Jezus Christus zelf.”

Hij moedigde de aanwezigen aan om Christus een centrale plaats te geven in het leven en sprak over vrijheid en een goed humeur.

“De Heer wil niet dat we leven vanuit een gevoel van verplichting of dwang, hij wil dat we er vrijwillig voor kiezen om het goede te doen, gewoon omdat we het willen. Op die manier kunnen we alles wat we doen met vreugde doen, ook als we er geen zin in hebben of als het moeite kost. Op die momenten kunnen we denken aan het kruis en zo met hernieuwde vreugde onze weg vervolgen. En hoe kunnen we dat doen? Met geloof, hoop en liefde, die we alleen kunnen krijgen als geschenk van God, dus laten we er vaak in het gebed om vragen.”

Iemand vroeg hem hoe je met vertrouwen aan een nieuwe dag kunt beginnen als de vorige dag vol tekortkomingen en mislukkingen zat. Een ander zei dat het zo gemakkelijk is om de vrede te verliezen om pietluttigheden en vroeg om een recept om daarin verandering te brengen. Weer een ander vertelde hem dat ze een drukke baan heeft als arts en het gevoel heeft in twee werelden te leven. Een moeder vroeg hoe ze meer kon houden van een heel gewoon, alledaags leven.

Deze en andere vragen maakten de bijeenkomst zeer levendig en interactief. Mgr. Ocáriz sprak over het belang van gebed als oplossing voor veel dingen en moedigde aan om te proberen eenheid van leven te hebben: ben je verdrietig om iets? Zoek steun in het gebed. Is je leven soms wat saai? Zoek de omgang met Christus: óf wij ontmoeten God in het gewone dagelijkse werk, óf we ontmoeten Hem nergens! Christus centraal stellen en werken uit liefde voor Hem stelt ons in staat om verschillende ‘werelden’ met elkaar te verenigen. Eigenliefde daarentegen maakt dat we uiteindelijk opgebrand raken. De sleutel ligt in het vermogen om Christus bij al onze bezigheden mee te nemen en alles te doen uit liefde voor God, ook als het ons moeite kost.

Met realiteitszin gaf hij aan dat er geen recept bestaat om altijd de vrede te bewaren. Het is normaal dat we onze eigen beperkingen en die van anderen zien, maar we moeten ons dan richten tot God en hem vragen om meer liefde.

Verschillende gezinnen hebben de prelaat kunnen spreken en begroeten. Een moeder van vijf kinderen, waaronder een tweeling, heeft hem verteld dat een van haar kinderen gehoorproblemen heeft. Deze gezondheidsproblemen hebben de familie meer verenigd. Een van de uitdagingen waarnaar ze streven is om hem niet alleen te leren communiceren met anderen, maar ook met God.

Ook had de Mgr. Ocáriz bijzondere aandacht voor twee ernstig zieke gelovigen van de prelatuur.

Aan het einde van de bijeenkomst vroeg de prelaat te bidden voor de paus die een zware last op zijn schouders heeft en ieders steun nodig heeft om de Kerk vooruit te brengen.

De sfeer van deze dag was die van een familie waarin men veel om elkaar geeft. Bij het vertrek naar huis zeiden velen dat de eenvoud, de nabijheid en de diepte waarmee hij vragen beantwoordde hen heeft geraakt.