Redde de ufødte

Vitnesbyrd

Domtila, som er supernumeraria i prelaturet og har seks barn, har de siste 25 årene drevet et krisesenter for gravide i Nairobi i Kenya som ...

Fra bekymring til smil

Vitnesbyrd
Fra bekymring til smil

Elizabeth Varghese, gift og med to barn, er utdannet spesialpedagog. Hun er født og vokste opp i Madhya Pradesh, før hun flyttet til Delhi, der ...

Vær et forbilde!

Vitnesbyrd
Vær et forbilde!

Ulf og Birgitta Ekman vil aktivisere lekfolk til å formidle den kristne troen i hverdagen og hadde mulighet til å stille et spørsmål om dette ...