Dirigere ditt livs orkester

Beatrice Venezi er den yngste orkesterdirigent i Italia. Hun ble kjent med den hellige Josemarías budskap på et studenthjem i Milano.

Beatrice Venezi er den yngste orkesterdirigent i Italia.

Da Beatrice besto opptaksprøven på Musikkonservatoriet i Milano i oktober 2012, begynte hun å lete etter et sted hun kunne bo de neste tre årene. «Det er ikke lette å finn et sted i Milano i oktober,» minnes Beatrice, «spesielt når alt har startet i skoleåret. I leteprosessen kom jeg over Rui Foundation, nesten tilfeldig.»

Rui Foundation er et initiativ for universitetsstudenter som ble startet i 1950-årene, av en gruppe professorer, studenter og familier, inspirert av den hellige Josemaría. Studentene som bor på studenthjemmene som Rui Foundation driver, har mulighet til å delta i aktiviteter som gir kristen undervisning.

det å forstå at Musikk kan være bønn har vært veldig viktig for meg

«Presten som hadde ansvar for den åndelige veiledningen på studenthjemmet,» sier Beatrice, «gjorde inntrykk på meg ved den enkle måten han forholdt seg til dagliglivets spørsmål på. Men det som virkelig fascinerte meg – og dette har fulgt meg siden – var å oppdage at jeg kunne be gjennom arbeidet, samt det at arbeidet kan utføres som en tjeneste. Musikk kan være en måte å få kontakt med en høyere dimensjon i livet; det å forstå at mitt arbeid kan være bønn har vært veldig viktig for meg.»

Sammen med venner fra studenthjemmet i Milano.

I tillegg til muligheten til å fordype seg i det åndelige liv, skaper studenthjemmet vennskap. «Jeg hadde aldri hørt om Rui Foundation tidligere,» fortsetter Beatrice, «og jeg hadde bare hørt rykter om Opus Dei, som knyttet det til finansverdenen. I begynnelsen, da jeg opplevde at folk smilte og tok seg tid til meg, var jeg redd for å bli lurt. Jeg forsto imidlertid senere, at ikke bare var holdningene deres seriøse, men at de var en ekte familie, med mennesker som vier seg til forskjellige yrker og som liker å dele sine oppfatninger og erfaringer.

»Hvordan lever en ung orkesterdirigent sin tro? «I underholdningsver‐denen,» sier Beatrice, «er det vanskelig å finne plasser der folk faktisk snakker om åndelige ting. Men årene jeg tilbrakte i Milano har styrket meg, og hjulpet meg til å leve i samsvar med idealer som gjenspeiler mine menneskelige og kristne holdninger. Noen ganger blir folk redde for ordet ‘Gud’. Jeg har funnet måter å snakke om Gud på uten å nevne ham direkte. På den måten er det lettere, i det minste i mine omgivelser, å få til samtaler med andre. I virkeligheten er det et stort behov for dette. Men når det gjelder slike følsomme temaer unngår jeg alltid konfrontasjoner, fordi jeg tror ikke det fører noe sted hen.»

Beatrice, som ifølge Forbes Italia er blant de hundre unge menn og kvinner under 30 år som vil bli «fremtidens ledere», har et budskap til unge mennesker som henne selv som ønsker å leve sin tro i deres egne omgivelser: «Finn grunnlaget for din tro, og hold fast ved hva du tror på. Etter min mening bør vi ikke være redde for kritisk refleksjon rundt følsomme emner; dette krever at vi har en moderne holdning, også når det gjelder troen.»