Hva slags historisk troverdighet har Bibelen?

Det disse bøkene gir oss er hovedsakelig en vurdering av fakta fra Israels og den kristne tros synsvinkel. Artikkelen er laget av katolske teologer ved Navarras universitet.

Spørsmål om Jesus Kristus og kirke
Opus Dei - Hva slags historisk troverdighet har Bibelen?

● Den hellige skrifts bøker meddeler urokkelig, trofast og uten feiltakelser den sannhet som Gud med henblikk på vår frelse har ønsket skulle nedskrives. Derfor taler de om fakta.

● Men fakta kan uttrykkes sant ved hjelp av flere forskjellige litterære sjangere, der hver av dem har sin egen stil og måte å formidle på.

► For eksempel når Salmenes bok sier at ”himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk” (Sal 19,2), påstår den ikke at himmelen uttrykker ord, eller at Gud har hender. Snarere uttrykker den en sannhet som naturen gir vitnesbyrd om overfor Gud som er dens skaper.

● Historie er en litterær sjanger som i vår tid har spesielle særtrekk, og disse er forskjellige fra dem man finner i den litterære stilen i det gamle Nære Østen, og også i den gresk-romerske antikken, når man den gang skulle fortelle om begivenheter.

► Alle bøkene i Bibelen, både i Det gamle og i Det nye testamente, ble skrevet for to til tre tusen år siden. Derfor vil det å beskrive dem som ”historiske” i den betydning vi nå legger i dette ordet, være en anakronisme, siden de ikke ble skrevet utfra moderne begrepsmessige strukturer.

● Likevel, selv om de ikke kan beskrives som ”historiske” i den moderne betydningen av ordet, betyr det ikke at de viderebringer falsk eller upålitelig kunnskap, og at de derved ikke har krav på troverdighet. De viderebringer sannheter, og de henviser til fakta som virkelig skjedde den gang og i den verden vi lever i, fortalt på en måte å uttrykke seg på som er annerledes, men like gyldig.

● Disse bøkene ble ikke skrevet for å tilfredsstille vår nysgjerrighet om irrelevante detaljer knyttet til budskapet de bringer, som for eksempel hva personene spiste, hva de hadde på seg eller hva de likte. Det de gir oss er hovedsakelig en vurdering av fakta fra Israels og den kristne tros synsvinkel.

● Bibeltekstene lar oss få vite hva som skjedde bedre enn selv direkte vitner til begivenhetene kunne, for de hadde ikke alle kunnskapene som var nødvendige for å vurdere det de var vitner til.

► For eksempel ville en person som gikk forbi Golgata den dagen de korsfestet Jesus vært klar over at det foregikk en henrettelse av en mann som romerne hadde dømt til døden.

► Men de som leser evangeliene vil i tillegg vite at den korsfestede i virkeligheten var Messias , og at nettopp i det øyeblikket fant løskjøpelsen av hele menneskeheten sted.